Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Page: 150
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
150 Θεοοαλικαι έπιγραφαί ΰπυ Α. Αρβαναοπουλον. α ε υπ τ

1ό-14 πΧ (Τ|ρ|ισ|κ|αιδεκ|ά|του ετο|υς [*]θδ Σε|β|αστοϋ [Κ|α|ίσαρος] Α| ΰγ|ού|σ|του - - | στρ(ατηγοίντος)
Πα|μφίλου 257 , ι

14-1ΗπΧ |"Ετους τεσσαρ|εσκα|ι|δεκάτου Σεβαστοί, στρατ|η γοίντος Άπολ|λοδώρου 1(1 1296 = ΑΕ 1913 173
9-8 πΧ "Ετ|ους ι]9' Σεβαστοί, σϊρα[σ]ϊη[γ]οϋντο[ς] ΓΙε|τραί|Ιου 3122 πρβ. ΓΟ 1042-27
41-42 μΧ Έν τω π[ρώ)το> έ'τει 'Γιβερίου Κλαυδίο[υ Κ|αίσαρος Γερμανικοί Σε|β|αστοΰ, ϊοΰ και ΛΑ' στρα-

|τ|ηγοϋντος Απολλοδώρου τό τέταρτον ΙΟ ο44,ϊ εμ. αρ. 2ί·2 ΐϋ 31217
4Η-44 μΧ "Ετους Γ' Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Γερμανικοί Σεβαστοί, του και Λ' καϊ Γ', στρατηγοϋντος
Εύβιότου (τοί Γ") 1(1 206 ΙΙΙϋ

44- 45 ιιΧ "Ετους Λ' Σεβαστοί Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοί Γερμανικοί, τοί καϊ Λ' και Δ', σιρα-

τηγοΰντος Λυκόφρονος ΤΟ 545 ι

45- 4»! ιιΧ Έϊθ[υ]ς Ε' Σεβαστοί Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοί Γερμανικού, τοί [κοί Λ' και] Λ

(Ε'), στρατΐ|γοίν|τος.......|ος Γ Ο 545 14

47-4* μΧ ["Ετους] σεβαστοί εβδόμου Καίσαρο|ς Γερμα|νικοί Σεβαστοί, τοί καϊ τρι|ακοσ|τοί καϊ εβδόμου,

στρατηγοίντο|ο ------]νου τοί Αριστομένους ΙΟ 13 β

18-49 μΧ ["Ετους σεβαστοί όγ|δ|ό|ου Κ|α|ίσαρο|ς Γερμανικοί Σεβαστοί κτλ. στρ(ατΐ|γοίντος)| Θ|εμ|ιστο|γέ-

νους (τοί Γ') | .">4<! :ι

50-51 μΧ "Ετο|υς Γ: Σεβασ|τοί |------Καίσαρ](>ίς| Γ|ε|ρ| μ|α[νι|κ|ο|ί |τοί καϊ Μ'; σ|τ|ρ|ατ|ΐ||γοΰντο[ς|

Σω|σ|ιπ|ά|ι|ρ|ο|υ (τθί Β')| 32031 πρβ 28618 καϊ :$42 Α 8
117 |ΐΧ | Στρατηγοΰντος δεινός -----κατά τ|όν γραφέντα νόμον αυ|τοκρά|ιορος Νέρβα Τραϊανού | Γερ-
μανικοί Δακικοϋ ΙΙαρθικοί 1(1 538 πρβ ;!40 είς στίχ. 1-Ν
131-132 μΧ'Εν στρ(ατηγώι) Κοκηϊ|ω| Λΰκω έτους ΕΙ (= πεντεκαιδεκάτον) αύτοκράτορος Καίσαρος Τραϊανού
Αδριανού Σεβαστοί ΙΟ 546 3
— Έ|το|υ|ς-----μ;|°|>' - - στρατηγοϋντος δεινός------] 390 ς

Προς συμπλήρωση· πάντων των έκ Χυρετιών άχρι τοίδε γνωστών αρχαίων μνημείων θέλω δημο-
σιεύσει προσεχώς δυο ετι πλαστικά μνημεία, ύπολειφθέντα.

Παρατήρησις

Κατά την περιγραφή ν τών περιεχόντων τάς περί ών ό λόγος έπιγραφάς λίθων, διεκρίναμεν την δια-
«ροράν τοί ρυθμοί της χαρά'Εεως, τοί σχήματος και τών διαστάσεων τών γραμμάτων κατά τάς απελευθερώσεις
εκαστας, διότι αί διακρίσεις αΰται άποβαίνουσι χρησιμώταται εις τον καθορισμόν της ακολουθίας τών ετών
και τών κατ' αυτά επωνύμων στρατηγών πολλάκις (πρβ. αριθ. 320) Αγραφη νεωτέρων χρόνων απελευθέρωσα
ύπεράνοι λίαν άρχαιοτέρας, ετέρα δέ κατα τον ύπολειφθέντα κενόν χώρον μεταξύ δυο συγχρόνων, ή μή άπε-
χουσών πολυ άπ' αλλήλων κατά τους χρόνους,.άλλη έπϊ παλαιοτέρας, έξαλειφθείσης επίτηδες κττ.. Τό δτι δμοις
δύναται νά όρισθή αριθμός τεχνιτών, χαραξάντων τάς απελευθερώσεις έκάστας, καϊ δή μετ' ασφαλείας, δεν
καθίσταται πιθανόν διότι ό αυτός χαράκτης, αναλόγως της διαφοράς τοί χρόνου, της αμοιβής καϊ τών συνα-
φών τούτοις λόγων, έ'γραφεν επιμελέστερον ή άμελέστερον διό εφεξής θέλομεν διακρίνει τήν διαφοράν της
χαράξεως ή τήν ομοιότητα κατά τήν γραφήν τών απελευθερώσεων |κάστ(ον, μή ορίζοντες χόν αριθμόν τών
τεχνιτών, ώς όντος πολλάκις επισφαλούς τοιούτου τινός εγχειρήματος.

Ί£ν ΕΜλω ττ, ".'5γ, ο€/.έυφοίου 1916.

Απόστολος Σ. Αρβανιτόπουλλος.

β 9 17
loading ...