Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 22
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0030
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Verzeichnis der Reproduktionen

1. Ján Rombauer, Porträt des Prešover Handelsherrn Ján
Samuel Steinhübl, 1804. — Oel, Leinwand, 76 x 61.
Links unten signiert „Joh. Rombauer pinxt. 1804“.
Tn den Sammlungen der Ostslowakischen Galerie in
Košice. Foto: Fotowerkstatt der Slowakischen Na-
tionalgalerie in Bratislava.
2. Ján Jakub Müller, Landschaft mit der Zipser Burg.
1816. — Guache, vergilbter Karton, 33,2 x 46,9.
Rechts unten, der Mitte zu signiert „Joh. Müller
pinx. 1816“. In den Sammlungen der Slowakischen
Nationalgalerie in Bratislava. Foto: Fotowerkstatt der
Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava.
3. Jozef Czauczik, Blick auf den Rochus-Stollen in
Rudňany (Gründung des Eisenerz-Bergwerks in Rud-
ňany). Um 1825. — Oel, Leinwand, 87 X 123. In den
Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie in Bra-
tislava. Foto: Fotowerkstatt der Slowakischen Na-
tionalgalerie in Bratislava.
4. Peter M. Bohúň, Porträt Ján Franciscis als Frei-
schärler-Kapitän. Um 1849—1850. — Oel, Leinwand,
48,5 x 39. Links unten signiert „P. BHN.“ Dahinter
der Rest einer unleserlichen Gruppe zweier Zahlen.
In den Sammlungen des Slowakischen Nationalmuseums
in Martin. Foto: Archiv des ehern. Verlages Tvar in
Bratislava.

5. Peter M. Bohúň, Slowakische Volksversammlung.
Um 1848—1849. — Oel, Papier auf Leinwand, 28,8 x
40. Unsigniert. In den Sammlungen des Slowakischen
Nationalmuseums in Martin. Foto: Fotowerkstatt
der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava.
6. Ladislav Medňanský, Bäume am Waagufer. Oel,
Karton, 24,5 x 33. Unsigniert. In den Sammlungen
der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava. Foto:
František Hideg.
7. Dominik Skutecký, Vor dem Mittagessen. Oel, Lein-
wand, 68 X 51,5. Rechts unten signiert „Skutezky“.
In den Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie
in Bratislava. Foto: Fotowerkstatt der Slowakischen
Nationalgalerie in Bratislava.
8. Jozef Hanula, Auf der Heimatscholle. 1908. — Oel,
Leinwand, 50,5 X 75. Rechts unten signiert „Hanula
1908“. In den Sammlungen der Slowakischen Na-
tionalgalerie in Bratislava. Foto: František Hideg.
I. Jozef Božetěch Klemens, Porträt eines jungen Mannes
in Reiterhabit. 1853. — Oel, Leinwand, 94 X 73.
Rechts unten signiert „J. B. Klemens maloval
18 20/5 53“. In den Sammlungen der Slowakischen
Nationalgalerie in Bratislava. Foto: Fotowerkstatt
der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava.

Problémy výskumu a výkladu umenia 19. storočia
na Slovensku

Výskům umenia 19. storočia na Slovensku, ktorý před
niekolkými rokmi pripadol kolektivu Kabinetu teorie
a dějin umenia, mohol sa o při et iba o niekolko málo
materiálových katalógov, resp. prehladných práč. Kon-
cepčně bolo třeba odbúrať nacionalistické předsudky
obdobia buržoáznej CSR, na druhej straně bolo však
třeba korigovat aj priširoký aspekt prvých náčrtov,
pokúšajúcich sa o aplikáciu marxistického riešenia
národnostnej otázky na dějiny nášho umenia.
Výskům priniesol mnohé nové závažné zistenia.
V jasnejšom svetle sa ukázala napr. zákonitá viac-
vrstvovosť vývoja slovenského výtvarného umenia —
paralelný rozvin a prelínanie sa viacerých prúdov, prúdov
národných i kozmopolitných — ktorú podmienili spletité
nacionálno-kultúrne poměry Rakúsko-uhorskej monar-
chie. Při pokročilejšom štádiu práč sa ukázali niektoré

problémy súvisiace s periodizáciou tohto obdobia, ktoré
si vyžiadali kombinovat hladiská slohové s hladiskami
historickými.
Pokial ide o slohový vývoj maliarstva, vynořilo sa tu
niekolko nových postrehov. Ozřejmilo sa napr., že
klasicizmus sa zdomácnil na Slovensku najmä vo svojej
záverečnej, robustnejšej empírovej podobě. Výskům
doložil aj zvláštně sfarbenie biedermeieru. Najpresvedči-
vejšie sa tento štýl přesadil na poli portrétu, kde dostal
svoj výraz v dekorativizme meštiackej túžby po honos-
nosti. Sentimentálnou idyličnosťou sa prejavil iba ojedi-
něle. Významnú úlohu zohral romantizmus, a to v spo-
jení s národným prúdom, ako aj v spojení s prúdom
kozmopolitného zafarbenia. Vystal zato romantizmus
historický. Pozoruhodnou sa ukázala symbióza roman-
tizmu s realizmom a s niektorými dozvukmi oneskoreného

22
loading ...