Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 42
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0046
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
42


Košice, dóm, severný portál, reliéfy baldachýnu ostenia, Klaňanie troch
králov, celok. Foto L. Rozman

a výraznou spodnou perou medzi splývajúcimi fúzmi.
Aj ked základný kompozičný princip je na obidvoch
reliéfoch rovnaký — súvislý pás postáv radený do
dvoch pruhov nad sebou, rozdělený uprostřed cezú-
rou (plocha postele na jednej doske, architektúra na
druhej) — pravá doska je menej dynamická. Tváře sú
bezvýrazné, záhyby plytké, paralelné, tvoria často
překlady s výraznou hornou plochou. Svojou základ-
nou koncepciou (prehustenosťou výjavov) sa obidva
alžbětinské reliéfy odlišujú od ostatnej výzdoby sever-
ného portálu. Zároveň sa principiálně odlišujú jeden
od druhého.
K plastickej výzdobě severného portálu patria aj
drobné reliéfy štyroch baldachýnov ostenia dvoj dveřového
vchodu a dve polopostavy anjelov stredného piliera
dveří. Tvář jedného z nich je pretesaná. Tvář druhého
je rovnakého typu ako služobníctvo na doske s krá-
lovnou Alžbětou, resp. svätica sama. Osmičkový mo-


Košice, dóm, severný portál, reliéfy baldachýnu ostenia, Olivová hora.
Foto L. Rozman


Košice, dóm, severný portál, reliéf baldachýnu ostenia, Klaňanie troch
krâl’ov, detail. Foto L. Rozman

tív oblakov, ktorý obidve postavy obkolesuje, obklo-
poval i bránu nebies Posledného súdu a objavuje sa
i na západnom portále.
Drobné reliéfy sú umiestnené na konzolových štít-
koch štyroch baldachýnov pravého a lavého ostenia
severného portálu. Nespomenuli sme ich v rámci
ikonografického programu plastickej výzdoby, pretože
sú volným okom takmer neviditelné a pre diváka
nemajú velmi dóležitú úlohu. Sú aj do velkej miery
poškodené, čo pri niektorých z nich sťažuje zistenie
námětu. Najednej straně ostenia sú na štítkoch balda-
chýnu umiestnené nezřetelné postavy hrajúcich anje-
lov s hudobnými nástrojmi, viažúce sa na výjav Kla-
ňania troch králbv, umiestnený na susednom bal-
loading ...