Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Seite: 93
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0225
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
93


Upevnenie střechy štadióna Crystal Palace. Foto F. Kresák

mobilovej dráhy, obiehajúcej areál. Dóvody pre jej
začlenenie neboli ideové ako kedysi u sovietskych
konštruktivistov, ale skór obchodné. No areál, ktorý
je majetkom města Londýna, plní dnes predovšetkým
funkciu velkého tréningového střediska pre mládež.
Myšlienku závesnej střechy londýnského Crystal
Palace v obrovských rozmeroch uskutočnili projek-
tanti nového štadióna CF Barcelona,47 katalánski
architekti F. Mitjans Miró a J. Soteras Mauři. Čelo
střechy tribúny upevnili na ocelové laná, zakotvené
cez stožiare v predížení pilierov hladiska. Barcelon-
ský Nou Camp, začatý roku 1955 s kapacitou 90 000
miest včítane 61 500 sedadiel, slúži len futbalu, takže
jeho vnútorný pôdorys sa tvarom blíži obdížniku.
Homogenně, zo všetkých stráň poschodové hladisko
stojí takmer celé na konštrukcii a spadá po priamke.
Roku 1982 v podstatě amfiteatrálny stadión dostal

přístavbou, už v póvodnom projekte zaplánovanou,
pôdorys pripomínajúci olympijské štadióny v Tokiu
alebo Helsinkách, s tou istou funkčnou vadou :
váčšina miest leží na oslnenej straně. Přístavba má
obsahovat iba miesta na státie, v krytej časti hladiska
sú len sedadlá; riešenie málo demokratické. Výraz
štadióna je dramatický, jeho linie sú tvrdé, rýchle,
energické, vyhýbajú sa pravému uhlu. Zvnútra do-
minuje ostro vykrojená střecha, prudko, až hrozivo
čnejúca proti oblohe. Vonkajšia fasáda je vyslovené
tektonická, hoci miestami dost nejasná, ostrých, v po-
rovnaní s interiérom značné menej plynulých linii.
Mohutné přístupové rampy do krytej časti hladiska,
převzaté z Maracany, porušením symetrie fasády
podporujú dramatický výraz. Hoci štadión má nejed-
nu spoločnú črtu s modernou talianskou alebo juho-
americkou architektúrou, jeho silné expresívny cha-
loading ...