Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 97
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0229
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
97


Ústředny stadión v Kyjeve. Foto F. Kresák

Mala byť z lahkého, vlnito lámaného kovu. Divákovi
nemal zavadzať ani jeden stlp. Hïadisko s výraznými
nosnými rámami vo fasádě málo byť klimatizované.
Realizácia však bola, najmá v dósledku změny poli-
tických vzťahov, oproti tomuto projektu značné skrom-
nejšia.
Najváčšou sovietskou realizáciou šesťdesiatych ro-
kov bola přestavba Ústredného štadióna v Kyjeve,58
uskutočnená roku 1967 podlá projektu kolektivu pod
vedením M. Grečinu. Projektanti boli pri nej viazaní
pôdorysom ešte z roku 1922 i neoklasicistickou
zástavbou z roku 1941. Ponad staršie amfiteatrálne
násypové hïadisko postavili nezakrytá okružná pa-
nelová tribánu na rámovej konštrukcii, rozširujácu
sa lomom oproti čelnej straně, čím hïadisko v tejto
časti dostalo trocha výstředný pódorys. Čelná stranu
s čestnou tribánkou zo skla, alumínia a červeného
mramoru zdórazňuje pás lahkých reportérskych kabin,
přistávaných k hl’adisku zvonka na vysokých podpě-

rách, a mimo pôdorysu hïadiska stojaca veža. Para-
bolicky profilované poschodie je strmé, čo stadiónu
dodává dramatické napätie. Kapacitu 100 000 miest
na sedenie, oproti póvodnej dvojnásobná, dosiahli při-
stáváním ešte jedného odvážné riešeného hïadiska
ponad staré. Tvarové je štadión ovplyvnený konštruk-
tivizmom, chce nadvázovať na heroické obdobie so-
vietskej architektáry dvadsiatych rokov.
O 1'ahkosť fasády a modernizáciu tvarov sa snažila
takmer sáčasná přestavba štadióna Vasila Levského
v Sofii, postaveného ešte začiatkom páťdesiatych
rokov v historizujácom slohu.
Nezastrešené, oválné amfiteatrálne poschodové
hïadisko sa pre poměrně jednoduchá konštrukciu
v šesťdesiatych rokoch uplatňuje najmá v teplej
stredomorskej oblasti. Střetáváme sa s ním na sta-
dióne San Paulo v Neapoli s kapacitou 80 000 miest,
pripomínajácom milánsky štadión G. Meazzu. Ob-
rovská okružná rampa hïadiska tu spočívá na sástave
loading ...