Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 70
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0078
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
70

Kiamenárske značky z Beckovského hradu. Z archívu SÚPSOP

kladovú vápennú maltu vytláčanú a rozotieranú
zo spojivovej malty, do- ktotej sa kladlo lomové
murivo, je zřejmé póvodná. Jej datovanie musí
byť zhodné s poslednou úpravou kaplnky. Tým
viac udivuje dokonalost realizácie, kde akanto-
vé listy, posadené do bohatého farebného rám-
ca, vystupujú priam plasticky, ba pósobia doj-
mom šťavnatosti. Torzá výmalby nasvedčujú, že
išlo o velký, lúčovito sa rozvíjajúci, dynamicky
komponovaný akant.
Jednotlivé okná boli orámované — ako vidieť
na jednom fragmente južného okna — širšou
čiernou a bielou páskou. V mieste, kde sa omiet-
ka spája s profilom okna, boli vnútoirné ostenia
zvýrazněné červenou linkou. Medzi oboma lin-
kami sú umiestnené rožne ornamentálně a figu-
rálně obrazce, zasadené do čiernej plochy, vy-
plnenej akantovým ornamentom. V homej časti

okna po obidvoch stranách sú okrúhle medailó-
ny s portrétmi snáď stavitelov hradu. Stav mal-
by nedovoluje ich přesné určenie. Na ich popr-
siach sú dobré viditelné červené a zelené oděvy
s velkými bielymi goliermi, pod ktorými boli
povodně umiestnené šerpy s minuskulárnym go-
tickým písmom. Medailóny boli vo všetkých
troch oknách, zachovali sa však iba v strednom
a čiastočne v južnom okně na severnej straně.
Severné okno má zachovanú výmalbu iba v ma-
lom rozsahu v najhornejšej časti, kde sa na čier-
nom podklade rozvíja povodně zelený akantový
ornament, dnež už iba málo viditelný (preráža
podkladová biela farba), kontúrovaný bielou a
čiernou.
Povodně bola asi aj tu po stranách okenných
špaliet namalovaná architektura, podobné ako
pri dalších dvoch oknách, kde sa — aj keď v ne-
loading ...