Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 93
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0101
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93Reliéf Korunovaniia trním zo západného portálu.
Snímka I. Huba

Figurálna konzola v západnom portáli. Snímka I. Hu-
ba

tu. Zo spodnej hrany trojlistu — záklenku viseli
oblúčkové kružby, ktorých nosy bolí ukončené
1’aliami. Za profilovaným záklenkom bol — už
v profile ostenia — hlboký výžlabok, do které-
ho bolí vložené baldachýny s malými fiálami.
Koncha baldachýnu mala vlastnú klenbičku s
drobnými, jemne vypracovanými hlavičkami.
Pod baldachýnem pokračovali oblé prúty do
sokla.
Predný plán niky portálu bol zlava i sprava
vyplněný kružbami tvaru okien. Po obidvoch
stranách baldachýnu v střede viseli z vysunu-
tých profilovaných nosníkov prúty, ktoré zachy-
távala trojlistová šambrána portálového záklen-
ku.
Čelný portál františkáhskeho kostola je svo-

jou skladbou i uplatněným tvaroslovím, plasti-
kami a vznosnými harmonickými proporciami
představitelem portálu zo slohového obdobia
začínajúceho krátko před koncom 14. storočia
a vrcholiaceho okolo roku 1420, u nás nazýva-
ného krásným slohom. Všetko je v ňom podro-
bené opticky a zmyslove krásnej forme, ktoirá
akoby ovládala a do istej miery zatláčala obsah.
Kontraposty postáv v bočných reliéfoch portálu
sa zdajú priam deformované, drapérie rúch
v měkkých líniách spadajú alebo sa hromadia
na nefunkčných miestach. Plastiky figurálnych
konzol s precizně vypracovanými detailmi a mo-
notehrómovanými dúhovkami očí sú manieris-
ticky exaltované.
Z celkového rámca sa vymyká iba reliéf Ukri-
loading ...