Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 100
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
100


Sv. Helena s mníchom. Snímka H. Fialová


Hrad na skalnom braie z pozadia. Snímka H. Fialová

noisť podchytit individuálně črty a charakterizo-
vat postavy aj mimikou a správaním. Nie na-
darmo bolí popřední maliari Podunajskej školy
aj vynikajúcimi portrétistami.
Aj autor obrazov sásovského oltára sv. Hele-
ny a Egídia patřil do tejto skupiny. D. Rado-
csay° ho zaraduje do druhej generácie umelcov
Podunajskej školy s tým, že je ťažko' určit, či sa
viacej přiblížil tvorbě Altdorfera, Cranacha ale-
bo Kulmbacha. VI. Wagner6 oproti tomu vyslo-
vuje názor, že náš maliar skór ako z Altdorfe-
rovej tvorby vychádzal z výtvarného prejavu
Lucasa Cranacha, Jörga Breua a Ruelanda Frue-
aufa staršieho. Na sásovských obrazech maliar-
ske podanie prírody aj postáv používá spósob,
ustálený v podunajskom maliarstve, napr.: na-
značovanie lístia svetlejšoú oblúčikovou líniou,
ktorá sa opakuje na tmavšom podklade; znázor-
něme suchých stromov pevnými líniami a su-
chých konárov oblúkovitými tvarmi; podanie
oblohy tmavšími a světlejšími pásmi; modelácia
škál, pozostávajúcich zo zvláštnych geometric-
kých tvarov, dlhými líniami; znázornenie vla-
sov, odevov a iných súčastí obrazu paralelnými
čiarami róznych tvarov i dlžky v striedavo
tmavšom a svetlejšom tóne. Niektoré prvky na-
značujú, že na nášho maliara silné zapósobilo
Cranachovo dielo z jeho viedenského obdobia,
ktoré znamená najvýraznejší nástup podunaj-
ského umenia na začiatku 16. storočia. Kupo-
vité mraky na jeho obrazoch (napr. Dišputa
o pravosti kríža a Zázrak kríža) majú svoj vzor
v Cranachovom obraze Kristus na kříži, 1503
(Mnichov, Stará pinakotéka). Paralely zvláštně
zaoblených pňov a suchých konárov badat na
Cranachovom dřevořeze Modlitba Krista na Oli-
vetskej hoře a na portrétoch manželov Cuspi-
nianovcov a Reussovcov.7 Ako předloha zobra-
zenia hradu na pozadí obrazu Zázrak kríža mu
poslúžil Cranachov grafický list Ukrižovanie
Krista z roku 1502, obdobu vežovitej architek-
túry s fiálami nachádzame na pozadí Cranacho-
vej Venuše v parížskom Louvri a takisto ostatné
stavby na našich obrazoch majú svoje paralely
v Cranachovom diele.
Tak ako vedel náš umelec zachytit krajinu
v jej róznych náladách a prejavoch, naznače-
ných obvykle rozložením mrakov a obláčikov,

W.». HEIDELBERG
loading ...