Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Page: 40
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0152
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
40


3. Vincent Hložník: List z cyklu Stratení generali, uhol, 1961. Foto J. Kysela.

Charakteristické sú interiéry kaviarní a dvo-
jice milencov. Ženy v kaviarni už nie sú opuš-
těné ako niekdajšie. Nepredávajú sa a nežalu-
jú. Sú silnějším přitakáváním životu — nesmú-
tia, ale očakávajú. Do popredia sa pretlačia
celkom nové motivy — železničně stanice a ben-
zínové pumpy (nie nepodobné civilistickým kra-
jinám Karla Černého). V kresbe sa zaskvie už
len sumárně a vecne traktovaný objem, vyme-
dzený v priestore pevnou kontúrou. V discipli-
novanej korekcii a v stupňovaní dekoratívnosti
kompozície je toto obdobie vyvrcholením Hlož-
níkových snáh o zracionálnenie tvořivého pro-
cesu a jeho médií.
Uzatvorilo sa takto velkolepé rozpátie Hlož-
níkovej kresby, svojím významom v jeho tvor-
bě najváčšie. Nasledujúce roky (1950—1958) sa

nesú predovšetkým v znamení velkých grafic-
kých cyklov, ktoré kresba nesporné předpřipra-
vila. V kresbách po roku 1958 sa opät ozve
niečo z kresby rokov 1946—1949. K ostrému
rezaniu objemov pribúda kompozičně členenie
pohybom po diagonále a tematizovanie fantazij-
nými zložkami (vyvrcholením sú tu cykly
Stratení generali z roku 1961 a Zvieratá z roku
1965).
Už roku 1944 nie nepočetná kresliarska čin-
nost situuje medzi ostatných výtvarníkov aj
Ferdinanda Hložníka. Temperamentná kresba
perom (zriedkavejšie aj štetcom), najmä v plod-
nom roku 1946, nájde expresívnosť vyjadre-
nia v osobitých dramatických kontempláciách.
V zástupoch utečencov, osamělých jazdcov alebo
cirkusákov prerastá skutočnosť vojny, podobné
loading ...