Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1984

Seite: 54
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1984/0166
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5421. Julius Koller: Pohladnica z Roháčcw, uhol, 1977.
Foto A. Fiala.
22. Rudolf Sikora: Z cyklu V súradnici času, v súrad-
nici priestoru, výřez, kresba ceruzou, 1980. Foto R. Si-
kora.
o nové expresívne hodnoty obrazu člověka (Mi-
lan Paštéka, Jozef Jankovič a Ferdinand Hlož-
ník) alebo o súvisy, reflektujúce na modely
skutočnosti v intenciách novej figurácie (Julián
Filo), o nové hfadnie zmyslu kresby a jej in-
terpretačných možností (Rudolf Fila), posúvajúc
ju v súčasnosti ku klasifikovaniu kresby ako výs-
kumu reality a ku konceptnejšiemu poňatiu (Jú-
lius Koller, Rudolf Sikora).26
Súčasná kresba, ku ktorej serióznejšiemu hod-
noteniu chýba ešte odstup a možnosti verifikácie,
prezrádza jednoznačné opätovny — v povoj-
novom vývine vlastně třetí — radikálny rast
záujmu o kresbu ako samostatný výtvarný pře-
jav. Tento záujem nie je len dósledkom potřeby
loading ...