Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 59
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0063
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
59

priamo podlá modelu,24 ale vyznačujú sa velkou
mierou životnosti a úsilím o individuálnu cha-
rakteristiku portrétovaného. Tieto typické znaky
Richterovho portrétneho umenia sa plné rozvi-
nuli najma v jeho portrétoch kremnických meš-
ťanov. Z panovnických medailí je najpozoru-
hodnejšia korunovačná medaila z roku 1563
s portrétom Ferdinanda I. na averze a s dvoj-
portrétom Maximiliána II. a královnej Márie.
Na týchto zobrazeniach, hoci holi vytvořené na
mimoriadne slávnostnú příležitost a holi por-
trétmi reprezentačnými, je evidentně prvořadé
úsilie o realistické podanie. Portrét Ferdinanda
I. na averze (hlava je z profilu sprava, poprsie
z troch štvrtín — hmotnosťou kompozičně vyva-
žuje obidve poprsia, na reverze podané z profi-
lu) zobrazuje starého muža s krátkou špičatou
bradou a fúzami, s mierne nakloněnou hlavou,
poznačeného životnými starosťami a chorobou,
čo prezrádza přepadnutá tvář s vyčnievajúcimi
lícnymi kosťami, vpadnutými lícami a očami,
ostro řezaným nosom. Vlasy sú rovno přistřih-
nuté, na temene riedke. Výraznú fyziognómiu
utvára vysoké klopené čelo, napuchnuté vieč-
ka,* orlí nos a vystupujúca spodná plná pera,
charakteristická pre Habsburgovcov. Odetý je
v pancieri s bohatým cizelováním, cez ktorý je
zavesený na jednoduchej stuhe rád Zlatého rú-
na, s plášťom prehodeným cez 1’avé plece. Nie
sú tu nijaké atribúty moci, ako říšské jablko,
žezlo alebo koruna, niet tu glorifikácie ani ide-
alizácie. Panovník je zobrazený predovšetkým
ako člověk, vo svojej ïudskej individualitě. Bolo
to odvážné riešenie, pre ktoré boli impulzom
asi práce viacerých významných, na cisárskom
dvore pósobiacich umelcov. Rovnako poňaté sú
aj reverzně portréty Maximiliána II. a královnej
Márie, zobrazené zl’ava. Ich tváře sú mladé,
plné rozhodnosti a energie. Maximiliánova tvář
má charakteristické habsburgovské črty, najma
dolnú peru a partiu očí, nos je rovnější, s mä-
sitou spodnou časťou. Profil Márie nie je něžný
ani přikrášlený, je naopak velmi výrazný, až
nepekný, s vysokým čelom, velkým vyčnievajú-
cim nosom a bradou. Akt korunovácie za uhor-
ského krála, na ktorý bola medaila razená, je
naznačený korunou na hlavě Maximiliána a krá-
lovnej Márie, u ktorej je viditelný len krátkýLukáš Richter: Korunovačná medaila, 1563, striebro,
35 mm. Foto M. Cerveňanský.
loading ...