Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 61
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0065
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
61Lukáš Richter: Juraj a Magdaléna Giengerovci, nedatované, striebro, 39 mm. Foto M. Cerveňanský.

u Magdalény Giengerovej. Pri mužských portré-
tech spodná část poprsia přerušuje vnútorný lem
a siaha do priestoru vonkajšieho kruhu, čím
autor docieluje určité uvolnenie prísnej kompo-
zičnej schémy a dynamizáciu. Portréty sú rea-
listické par excellence, zachytávajú vernú
podobu modelov, ich charakteristické fyziogno-
mické znaky, výraz tváře, ich účesy, pokrývky
hlavy, oblečenie, šperky. Portréty nepochybné
boli zhotovené ad vivum a mali verne dokumen-
tovat a reprezentovat spoločenské postavenie,
pompu, bohatstvo a sebavedomie novej spolo-
čenskej triedy, ktorá vystúpila v renesancii do
popredia — meštianskeho patriciátu. Týmto po-
žiadavkám autor vyhověl v plnej miere. Do de-
tailu vypracoval črty tváře, vrásky, pramene
vlasov, ťažké zlaté reťaze, nabraté goliere, vzor
látky a výšivky. Muži majú rovnako zastřihnuté
vlasy do módných účesov a brady a fúzy tak-
isto podlá vtedajšej módy. Ženy majú vlasy
stiahnuté do sieťok,27 na ktorých majú nasadené
klobúky. Čiže oblečenie je honosné a rovnako
dóležité ako věrná podoba. Autor preto asi cel-
kom bez rozpakov spodobil Barboru Giengerovú
ako drobnú ženu s vráskami okolo očí a na čele,
s velkým nosom, už trochu ovisnutou bradou

a lícami a s celkom plochým poprsím. Magda-
léna Giengerová bola zrejme mladšia, o to však
robustnejšia. Richter to zdóraznil aj tým, že
kým Barboru zobrazil na rovnako velkej plo-
ché28 do pásu ako drobnú postavu, nedosahujúcu
klobúkom ani horný okraj vnútorného lemu ko-
lopisu, Magdaléna Giengerová zapíňa objemnou
hlavou s tučnou tvárou a malým odsekom trupu
podstatnú část stredného kruhu medaily. Aj
v rade dalších medailí sa odzrkadluje Richtero-
vo portrétně majstrovstvo. Vcelku poznáme
z jeho tvorby jedenásť portrétnych medailí s po-
dobným výtvarným riešením ako na opísaných
medailách. Na reverzoch sa často vyskytuje po-
dlá zaužívaného zvyku erb s opisom funkcií a
postavenia zobrazeného, alebo s heslom. S Rich-
terovým menom sa spája aj zopár medailí, na
ktorých nie je portrétně zobrazenie, ale len znak,
měno, hodnosti, připadne heslo.29 Významnú
skupinu tvoria Richterové biblické medaily.
Takto pokračuje v tvorbě začatej v Kremnici
Krištofom Füsslom. Ikonografiu biblických me-
dailí Richter čiastočne rozšiřuje o nové témy,
ako: Jonáš vychádza z velryby, Samson zápasí
s levom a Kristus v lúčovom věnci zástavou
prepichuje hada. Stvárňuje však aj tradičné
loading ...