Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 38
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0126
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38


R. Stockar: Kúpele Sliač. Z archívu UVÚ SAV

v Slovenskem stavitelovi střetáváme v prvej
polovici tridsiatych rokov.
Na začiatku tridsiatych rokov sa velká éra
sovietskej architektúry dočasné končí. Miznú
preto aj ohlasy v slovenskej tlači. Začiatkom
roku 1936 vracia sa z Moskvy cez Bratislavu
architekt Hannes Meyer/16 švajčiarsky komunis-
ta, aby po kratšom pobyte v rodnej zemi odišiel
pracovat ďalej do Mexika. Pri tejto příležitosti
prednáša na Škole uměleckých remesiel o so-
vietskej architektúre, výstavbě miest a o svojej
práci v ZSSR. Správu o tom prináša už len Slo-
venský denník,47 no s odborným komentárom
a s bližšou charakteristikou H. Meyera. V lete
1936 navštěvuje ZSSR Martin Benka a v Eláne
opisuje svoje dojmy. Architektúry sa nedotýká,
avšak doplňa článok fotografiou známého kon-
struktivistického Domu priemyslu v Charkove
od S. Serafimova, M. Flegera a S. Kravca.48
Začiatkom roku 1938 sa vracia k modernej

sovietskej architektúre Slovenský stavitel’.49
Čerpá z článku známého amerického architekta
Franka Lloyda Wrighta v októbrovom čísle ča-
sopisu The Architectural Record z roku 1937.
Wright však už nehodnotí architekturu avant-
gardy, ale súčasnú. S nadšením sa vyjadřuje
o pláne přestavby Moskvy, no skepticky o vte-
dajšom smere vývoj a sovietskej architektúry.
Porovnává ho s vývoj om v USA, na ktorý sa
pozerá rovnako skepticky. Za skutočné osobnos-
ti považuje Alabjana, Kolliho, Jofana, Nikolské-
ho a Sčuseva. Clánok má informatívny charak-
ter, redakcia k němu nezaujímá stanovisko.
6. októbra 1938 sa na Slovensku zavádza
policajný režim. Zastavujú sa všetky 1’avicovo
orientované časopisy a tým zanikajú aj mož-
nosti objektivně referovat o kultúrnom živote
v ZSSR. Preto až do oslobodenia už nenachá-
dzame v slovenskej tlači o modernej sovietskej
architektúre ani zmienky.
loading ...