Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 47
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
47


Vladimír Karfík: Strešná terasa administrativně) budovy v Gottwaldove — Zlíne, 1936—1938. Foto Bruner —
Dvořák

strop (realizovaný iba v časti budovy) a kance-
lária šéfa firmy, umiestnená vo výťahu 6 X
6 m, čo mu umožňovalo neustále kontrolovat
prácu zamestnancov a vy ví jat na nich psychic-
ký tlak.
Protiváhu administrativně) budově na Ná-
městí práce vytvára Spoločenský dom (dnes
hotel Moskva). Realizoval sa roku 1930 na zá-
klade porovnania dvoch variantov, z ktorých
jeden vypracovali Lorenc a Gahura, druhý Kar-
fík. Vybratý Karfíkov variant aj pri ekonomic-
kom riešení nepostrádá prevádzkové kvality a
priestorové hodnoty. Spoločenský dom velmi
dobré dokumentuje možnosti variability zlín-
ského konstruktivného modulu. Podobné však
možno zhodnotit aj niektoré ďalšie stavby
v centre města, napr. obchodný dom (F. L. Ga-
hura, 1930) alebo komplex chlapčenských a
dievčenských internátov.

VCAO.Miíí KARKiíí eatMycn ž...- AàA '.i. i S<H>.


267

Vladimír Karfík: Administrative budova v Gottwal-
dove — Zlíne, pódorys poschodia, 1936—1938. Z časo-
pisu Architektura

Pozoruhodným dielom je aj Památník Tomá-
ša Baťu, dnes Dom umenia. Na typickom rastri
6,15 X 6,15 je postavená koncepcia centrálnej
loading ...