Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 48
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
48


Vladimír Karfík: Spoločenský dom v Gottwaldove — Zlíne, 1931. Foto De Sandalo

dvojpodlažnej haly s volné vstávaným scho-
dišťom a galériou. Vyprojektoval ho F. L. Ga-
hura roku 1932, po tragickej smrti T. Baťu.17
Inštaláciu interiéru budovy navrhol Zd. Ross-
mann, žiak Mies van der Roheho z Bauhausu.18
Jednoduchým presklením štruktúry skeletu do-
siahol zaujímavý transparentný účinok.
Rovnako zaujímavou stavbou v tomto prie-
store je objekt tzv. Velkého kina pre 2270 di-
vákov (F. L. Gahura, 1932—1933). Dokazuje,
že architekti hladali okrem skeletu aj iné cesty.
Tu napr. použili ocelovú zvarovanú konštruk-
ciu o rozpone 33 m, nenáročnú na prácnosť a
asi o 15 percent lacnejšiu, ako by bola železo-
betonová. Bola to prvá konštrukcia tohto druhu
u nás v oblasti pozemných stavieb. Architektú-
ra má triezvu kubickú formu. V interiéri do-
minuje heraklit, použitý ako obkladový aj akus-
tidký materiál.
Tvorba zlínských architektův sa neobmedzo-
vala len na Zlín. Expanzia firmy znamenala,

že už koncom dvadsiatych rokov sa začínali
realizovat viaceré stavby, najmá obchodné do-
my, aj mimo Zlína. K prvým významnějším ob-
jektem, ktorého autormi bolí ešte externí ar-
chitekti, patří obchodný dom z rokov 1928—-
1929 na Václavskom náměstí v Prahe. Projekt
vypracoval architekt L. Kysela (autor susedného
tzv. Lindtovho domu) za spoluúčasti stavitela
A. Sehnala a J. Gočára, ktorý upravil priečelie,
ale neskôr odmietol autorstvo. Dóvodom bolo,
že firma nepřijala změny, ktoré navrhoval
v dispozícii budovy.19 Presklený obvodový plášť
s parapetami obloženými bielymi opaxitovými
doskami sa stal poznávacím znakom mnohých
dalších obchodných domov, domov služieb a ob-
chodov po celej republike. K najznámejším pat-
řila jedna z prvých práč V. Karfíka Dom slu-
žieb v Brně, realizovaný v rokoch 1930—1931.
Póvodný návrh riešil úlohu formou 20-poscho-
dového mrakodrapu. Na zásah brněnského sta-
vebného úřadu sa však realizovala iba spodná
loading ...