Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 5
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0007
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZEDMOWA

Kolejny tom prac Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, „Artium Quaestiones”, t. II ukazuje się
jako publikacja ciągła, a swoim tytułem i numeracją nawiązuje do to-
mu I wydanego w 1979 roku, który w intencjach wydawców miał już
wówczas zapoczątkować ukazywanie się poznańskiego uniwersyteckiego
wydawnictwa poświęconego zagadnieniom badań nad sztuką.
Zmienne losy powojennych publikacji uniwersyteckich poświęconych
historii sztuki i kolejne perturbacje powodujące zmiany tytułów i cha-
rakteru poszczególnych tomów wymagają wyjaśnień ułatwiających za-
interesowanym orientację w dosyć skomplikowanym pod względem bib-
liograficznym układzie.
Powstała wraz z założeniem Uniwersytetu Poznańskiego w 1918 roku
Katedra Historii Sztuki kierowana przez Prof, dra Szczęsnego Dettloffa
w okresie międzywojennym nie dysponowała własnym periodykiem.
Sytuacja ta mie uległa zmianie i w okresie powojennym, chociaż .po-
wstało wówczas prężne naukowo uniwersyteckie środowisko historyków
sztuki. Podobnie jak całe liczne poznańskie środowisko naukowe zajmu-
jące sdę badaniami iniad sztuką, pozbawione było ionio (własnego czasopis-
ma fachowego. Dopiero podjęta przez władze uniwersyteckie po roku
1956 inicjatywa wydawnicza w postaci serii „Zeszytów Naukowych
UAM” stworzyła możliwości] także dla. publikacji pra-c z naszej dy-
scypliny.
W latach 1959- 1966 ukazały się w tej serii 4 tomy zatytułowane
„Zeszyty Naukowe UAM. Historia Sztuki” 1. „Zeszyty Naukowe” nasta-
wione były na publikowanie rozpraw pracowników naukowych Katedry
Historii Sztuki oraz wyróżniających się prac magisterskich. Nie miały
zatem charakteru typowego czasopisma fachowego i ograniczały się wy-
łącznie do publikacji rozpraw, nie miały też działu recenzyjnego. W su-
mie w tych czterech zeszytach opublikowano 1 streszczenie rozprawy

3 Zeszyt 1

1959: 2 — 1960; 3 — 1961: 4 — 1966.
loading ...