Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 9
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PRZEDMOWA

9

W dziale „Przekładów” prezentujemy polskiemu czytelnikowi tłuma-
czenie II części obszernej rozprawy Wolfganga Kempa Walter Benjamin
a nauka; o sztuce (Walter Benjamin und. die Kunstwissenschaft), opubli-
kowanej w „Kritische Berichte” w latach 1973 i 1975, poświęconej podo-
bieństwom i różnicom w poglądach i metodach badawczych Aby Warbur-
ga i Waltera Beniamina. Tekst ten daje możliwość zapoznania się z frag-
mentem płodnej, podjętej kilka lat temu przez młodą generację nie-
mieckich historyków sztuki dyskusji nad refleksją metodologiczną na-
szej dyscypliny. W dziale „Recenzji i omówień” poza dwoma recenzjami
zamieszczamy omówienie najnowszych badań nad gotyckimi malowid-
łami ściennymi środkowej i wschodniej Europy pióra Alicji Kamzowej
(Instytut Historii Sztuki UAM). W zamykającym tom dziale „Kroniki
Instytutu” zamieszczono sprawozdania z dwóch międzynarodowych kon-
ferencji zorganizowanych. w latach 1980 - 1981 przez Instytut Historii
Sztuki UAM poświęconych konstruktywizmowi środkowej i wschod-
niej Europy oraz Walterowi Beniaminowi.
Konstanty Kalinowski

PREFACE

Summary
The successive volume of „Artium Quaestiones H” iis a pariodfcal publication.
It is a continuation of „Artium Quaestiones I” edited in 107®, which according to
■the editor's intention, was to be a series devoted to the studies of art.
Although, the Art History Faculty in Poznan was founded in 19,18 the Institute
of Art History was established in 1974. At the beginning of the seventies the art
historians of Poznań University Showed a -growing interest in methodological dis-
cuslsions. In their studies they concentrated upon various aspects of the ideological
functioning of a work of art and upon widely understood problems of the visual
culture of the nineteenth and the twentieth centuries. They also tried to define
the social functioning of a work of art in various historical periods. The rebirth
in our field brought about the neiccaslsity of foundation of a periodical publication
which would become a basis for the presentation of the results obtained in our
studies. The publication was also meant as a forum for a discussion open for all
Polish and foreign art historians Who were interested in the traditional stylistic
analysis, in iconographie and in iconological analysis and for those who were inves-
ted ih the presentation of new methodological propositions formulated on the basis
of other humanistic disciplines such as semiotics, ethnology, sociology of science,
linguistics and psychology. Finally, our enterprises resulted in edition of two vo-
lumes: „Artium Quaestiones” and „The Problems of Interpretation of a Work off
Art and it:s Social Functioning” which appeared as two successive publications of
an Art History Series. Both publications were of a similar profile resulting from
similar methods ajpplied by the authors who .published their papers there.
loading ...