Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 2.1983

Page: 63
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones1983/0087
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
OSTATNIE FORUM CESARSKIE

63

banistycznej przyświecał jeden, nadrzędny sens, wyrażony postulatami
„Hebungspolitik”.
4. Reprezentacyjna zabudowa poznańskiego Forum składała się ze
stylistycznie zróżnicowanych czterech głównych gmachów: Zamku, Aka-
demii, TeatttPU d budynku Komisji Osadmlicize j, yjiedimohiootnyich sttyliisltyicaniie
z Zamkiem gmachów Dyrekcji Poczty i Ziemstwa oraz z częściowo uza-
leżnionych formalnie od Akademii budynków Krajowego Banku Spół-
dziielozego li Ewangelickiego Domu Związkowego „Herberge zur Héimialt”.
Ujednolicenie stylu sąsiadujących z Zamkiem budowli dokonał autor
projektu architektonicznego Franz Schwechten na życzenie Wilhel-
ma II18. W tym celu wykorzystał zapewne architekt swoje doświadcze-
nie, jakie zdobył zabudowując pierzeje berlińskiego placu Augusty Wik-
torii gmachami w romańskim stylu, w jakim wzniósł wcześniej na tym
placu kościół poświęcony pamięci cesarza Wilhelma 119. Rozszerzając
ekspresję Zamku na sąsiednie budowle uzyskał Schwechten w miejscu
zburzonej iBmarny Berlińskiej m'Otniumenltalne, arehitektanliozrae ujędiie
głównej ulicy prowadzącej do śródmieścia 20.
Bank Spółdzielczy i Dom Ewangelicki otrzymały formy odmienne
od architektonicznej dekoracji Akademii, opartej na wzorach renesan-
sowych budowli Gdańska i Lubeki21. Odmienne, ale nawiązujące do sze-
rokiego repertuaru form renesansu północnego, przez co Bank i Dom
Ewangelicki zachowały swoją odrębność i indywidualny charakter nie
konkurując jednocześnie z ozdobną architekturą Akademii. Elementami
integrującymi z Akademią obie budowle były ponadto, nieistniejące obec-
nie, hełmy wieżyczki schodowej Banku oraz wieżowej wystawki nad na-

18 Por. Aus den Posener Lande, 1903, s. 290. Po ralz pierwszy opowiedział się
Wilhelm II za stylem romańskim przy okazji konkursu rozpisanego w ziwiązku
z projektowaną budową kościoła poświęconego pamięci cesarzowej Augusty. Wobec
czego aż pięć z dziesięciu projektów nadesłanych na późniejszy konkurs, mający
rozstrzygnąć wg jakiego projektu ma być wzniesiony kościół, poświęcony pamięci
Wilhelma I, utrzymanych było w stylu romańskim. Por. A. Man n, Die Neuro-
manik. Köln 1966, s. '1513.
19 Kaiser-Wilhelm-'Gedächtniskftrcihe, ukończony w 1S95 r. Ostatni budynek
z neoromańskiieigo zespołu przy Angusta-Wifctoria-Platz, o przeznaczeniu mieSZkal-
no-handłoiwym wzniesiono w 1902 r. Por. Das neue romanische Haus. Berliner
Architeikturwelt, il902, s. 193 i n.
29 Początkowo w miejscu, w którym stanął ostatecznie Zamek, planowano
otwarte portyki, ujmujące narożniki twej obwodnicy i głównej ulicy promienistej.
Portyki te miały zbiegać się ku dwom budowlom wieżowym, które na kształt
pylonów akcentować miały główny wjazd do śródmieścia. Por. Bebaung des Um-
wallungsgelände der Festung Posen. Zentralblatt der Bauvarwaltung, 1904, s. 266.
s. 266.
21 Por. Spies, Königliche Akademie in Posen. Posen 1910, s. 3V.
loading ...