Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 11.2000

Page: 26
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2000a/0028
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
26

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI

170. Wprowadzenie, (w:) Sztuki plastyczne na średniowiecznym Śląsku.
Studia i materiały (naprawach rękopisu), Wrocław-Poznań 1988, s. 5.
171. Głos w dyskusji [na Konferencji naukowej „Początki kultury
chrześcijańskiej w Polsce X wieku zorganizowanej w Poznaniu w dniach
23-24 XI 1984 roku przez Komisję Teologiczną i Komisję Historyczną
PTPN], „Nasza Przeszłość”. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolic-
kiej w Polsce, t. 69, 1988, s. 187, 204.
172. Potencjał przestrzenny Wielkopolski (na przykładzie województwa
poznańskiego), „Przegląd Wielkopolski” R. II: 1988, nr 4 (6), s. 24-27.
173. Miniatury legnickich kodeksów prawniczych z końca XIV w., „Ro-
czniki Biblioteczne” R. XXXII: 1988, z. 1, s. 107-128.
174. Dr Krystyna Józefowicz - historyk sztuki 1917-1985, (Referat wy-
głoszony 4 III 1986), SprPTPN. Wydział Nauk o Sztuce, nr 104 za 1986 r.,
Poznań 1988, s. 3-4.

1989
175. Zabytkowy kościół famy w Kościanie. Monografia historyczno-ar-
tystyczna, Kościan 1989; ss. 71, il. 24, streszcz. w jęz. ang., niem., franc.
176. Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych
(na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodnie-
go i Śląska), (w:) Pogranicza i konteksty literatuj~y polskiego średniowie-
cza, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 1989, s. 283-298.
177. Przestrzeń historyczna w planowaniu przestrzennym, (w:) Prze-
strzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały dyskusyjne),
pod red. T. Parteki [Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju PAN - z. 142], Warszawa 1989, s. 14-26.
178. Assumptio Corporis Mariae w serbskich malowidłach przełomu
wieku „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, t. IV: Bizancjum - Bał-
kany - Słowiańszczyzna i Polska; pod red. W. Pająkowskiego i L. Mroze-
wicza, Poznań 1989, s. 201-212.
179. Wyobrażenie śmierci w twórczości Wita Stwosza, „Folia Historiae
Artium” t. XXV: 1989, s. 145-153.
180. Piastów malowane dzieje. Wystawa w Muzeum Początków Pań-
stwa Polskiego w Gnieźnie, maj-sierpień 1987, „Muzealnictwo” t. 32:
1989, s. 32-34.
181. Wprowadzenie [(w:) Związki artystyczne Wielkopolski i Śląska od
XII do XX wieku. Materiały z konferencji naukowej 13-15 maja 1986 r.
Część - 1], „Rocznik Leszczyński” t. 9: 1989, s. 153-158.
182. Malarstwo gotyckie Śląska i Wielkopolski. Kształtowanie się wizji
artystycznej, „Rocznik Leszczyński” t. 9: 1989, s. 203-210.
loading ...