Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 12.2001

Page: 3
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2001/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY
Stanisław Czekalski, Kallimach i Ojcowie Kościoła. Przyczynek do badań nad
genezą artystyczną epitafium Filipa Buonaccorsi. 5
Michał H a a k e, Jednostka wopec historii. „Portret Generała Henryka Dembiń-
skiego” Henryka Rodakowskiego ., . :. 25
Łukasz Kiepuszewski, Fizjologia malowania. Recepcja materii obrazu
Cezannea.". 85
Marta Smolińska-Byczuk,„Papież Leon I przed Attylą wodzem Hunów”.
Ślad początku.127
Piotr Piotrowski, Krytyka obrazu. W stronę neoawangardy Europy Środkowej
lat sześćdziesiątych.161
Paweł Les zkowicz, Libidalne alegorie.239
Marcin Szeląg, Kolekcje muzealne współczesnego malarstwa i rzeźby polskiej.
Analiza porównawcza zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe-
go we Wrocławiu i Muzeum Narodowego w Krakowie.295
PRZEKŁADY
T[imothy] J. Clark, Bóg nie został strącony (Przełożył Stanisław C zekalski) 331
OMÓWIENIA I RECENZJE
Mariusz Bryl, Uwagi na marginesie ostatniego kongresu niemieckich historyków
sztuki „Was war Kunstgeschichte im 20. Jahrhundert?”.445
Stanisław Czekalski, Marksizm, modernizm, melancholia.457
loading ...