Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 13.2002

Page: 274
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2002/0276
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
274

ADAM S. LABUDA

prezom i przedsięwzięciom skierowanym do szerokich kręgów odbiorców
w mieście, z żołnierzami wermachtu włącznie, Kletzl realizował zapisany
w statucie uniwersytetu pierwszoplanowy postulat jego „bliskości i zwią-
zku z narodem” z jednej strony, z drugiej zaś - zadania wynikające z cią-
głej, wraz z upływem czasu rosnącej i ogarniającej całą ludność cywilną,
mobilizacji wojennej.

*

Ostatnia zachowana w archiwum Instytutu wymiana listów miała
miejsce w drugiej dekadzie stycznia 1945 roku. Dr Sabinę Lauterbach pi-
sała 12 stycznia 1945 z Polanicy Zdroju (Bad Altheide) w pobliżu Kłodzka
(Glatz) do Otto Kletzla, co następuje:
Na zlecenie Wspólnoty Badawczej SS „Dziedzictwo przodków” (SS-Forschung-
sgemeinschaft „Dcis Ahnenerbe”) mam przygotować m.in. materiał zdjęciowy do
kalendarza ilustrowanego; zdjęcia mają być ilustracją „germańskich bądź nie-
mieckich osiągnięć (wpływów kulturalnych) na obszarze Europy”. - Co do regionu
Bałtyku poradzono mi, abym się zwróciła do Pana z pytaniem, czy zechciałby Pan
udostępnić „Dziedzictwu przodków” 5-6 fotografii do tego kalendarza.
W odpowiedzi z 16 stycznia Kletzl poinformował dr Lauterbach, że
materiałem zdjęciowym, o który chodzi, „zarządza Dział Fotografii Semi-
narium Historii Sztuki, Marburg, WolfstraBe”48. Niewiele dni po napisa-
niu wspomnianego listu sowieckie i polskie oddziały stanęły u bram Po-
znania. Niemiecka okupacja Poznania skończyła się 23 lutego 1945 roku.
Otto Kletzl pozostał w Poznaniu, gdzie zmarł w 1945 roku. Dotąd nie
udało się znaleźć żadnych informacji na temat przyczyn jego śmierci.
Biblioteka i fototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Rzeszy
zostały włączone do zbiorów reaktywowanego w 1945 r. Seminarium Hi-
storii Sztuki Uniwersytetu Poznańskiego. Późniejsze wykorzystanie tej
spuścizny stanowi już inną historię, o której trzeba wszakże myśleć nie
zapominając o tym, co wydarzyło się przedtem.

einsatzwerk der deutschen Kunstwissenschaft” także album o Tallinie, który miał opubli-
kować Deutscher Kunstverlag, a także publikację poświęconą „bałtyckim kościołom nie-
mieckim w średniowieczu”. Zajęcie stałe stanowiły akcje fotograficzne w krajach bałtyc-
kich, które przeprowadzano bądź planowano aż do lata 1944 r. Kletzl prezentował je jako
ważne z wojennego punktu widzenia („kriegswichtige”) przedsięwzięcie, które miało służyć
dokumentowaniu i zabezpieczaniu zagrożonych przez działania wojenne zabytków. Koszty
poniosły Nord- und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft oraz Reichskommissariat Ost-
land.
48 Oba listy znajdują się w archiwum KI-RU Posen.
loading ...