Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 110
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0112
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
110

MACIEJ SZYMANOWICZ

nic? Dokonywano tego za pomocą prezentacji „inwentarza kulturowego”,
ograniczonego jednak do elementów folklorystycznych. Różnice regional-
ne ukazywano głównie za pomocą prezentacji strojów ludowych, trady-
cyjnych rzemiosł, obrzędów religijnych, architektury tradycyjnych go-
spodarstw wiejskich oraz architektury sakralnej. Bardzo istotne było tu
ukazanie pobożności ludowej traktowanej jako część tradycji narodowej.


17. Wilhelm Ludwik, Stara Ślązaczka, zdjęcie opubliko-
wane w katalogu Piękno Ziemi Śląskiej w 1938 roku

W tego typu fotografiach szczególnie celował śląski fotograf Józef Dańda.
Z pełną konsekwencją eliminowano tu pytania o poziom ekonomiczny
danego gospodarstwa czy o stopień jego modernizacji. W tych malowni-
czych przedstawieniach ludu poszukiwano - podobnie jak w ówczesnej
III Rzeszy - korzeni dla współczesnego społeczeństwa. Zgodnie z oczeki-
waniami ideologów sanacyjnych starano się dotrzeć do „źródeł życia pol-
skiego”. Wizja „nieskalanego” zmianami cywilizacyjnymi prostego ludu,
traktowanego jako kolebka współczesnego narodu, budowała mit pań-
loading ...