Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 3
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY
Tomasz Ratajczak, Podróże władcy i architektura. Przebudowa królew-
skich rezydencji za panowania Zygmunta Starego . 5
Piotr Korduba, Z badań nad dawnym domem i zamieszkiwaniem miesz-
czańskim w Polsce . 39
Maciej S zy mano wic z, Topografia sukcesu . 75
Magdalena Radomska, W kierunku tłumaczenia żartu. Pomiędzy kierun-
kiem, kodem i kontekstem w sztuce neoawangardy węgierskiej . 129
Piotr Piotrowski, O „dwóch głosach historii sztuki” . 195
Jarosław Lubiak, O widmowości w sztuce. Współczesna estetyka, etyka i po-
lityka sztuk wizualnych w Polsce . 215
PRZEKŁADY
Nicholas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej (Przełożył Mariusz Bryl) . 249
W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: krytyka kultury wizualnej (Przełożył
Mariusz Bryl). 273
Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej (Przełożył
Mariusz Bryl). 295
Dyskusja nad artykułem Mieke Bal i odpowiedź autorki (Przełożył Mariusz
Bryl). 333
POLEMIKI
Wojciech Bałus, Jak się polemizuje młotem (hermeneutycznym) . 387
Wojciech Suchocki, Głos z „pewnych kręgów”. 407
RECENZJE
Eva Borsch-Supan unter Mitwirkung von Zofia Ostrowska-Kębłowska, Die
Prooinzen Ost- und WestpreujSen und Grofiherzogtum Posen, Deutscher
Kunstverlag, Munchen-Berlin 2003 (Karl Friedrich Schinkel. Lebens-
werk, Bd. XVIII) ISBN 3-422-06380-3, 148 €. (Tadeusz Żuchowski) ... 415
loading ...