Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 269
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0271
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PODMIOT KULTURY WIZUALNEJ

269

jej przechodniość [transyness] wydają się bliskie formule archipelagu
Edouarda Glissanta, szeregu połączonych wysp. Zaletą archipelagu jest
to, że połączone mogą być szeregi bardzo różnych jednostek. Transwersal-
ne spojrzenie \glance] nie jest Lacanowskim spojrzeniem \gaze], ponie-
waż opiera się ono imperialnej domenie nacechowanej płciowo [gender]
seksualności, używając tego, co Judith Halberstam w niniejszej antologii
nazywa „transspojrzeniem” [,,the trans gazę”]. Jeśli brzmi to nieco utopij-
nie, powiedzmy zatem, że praktyka transwersalna zawsze ryzykuje, że
zostanie podcięta przez transnarodowy kapitał.
Albowiem, jak sugeruje wielu autorów esejów w niniejszej antologii,
kultura wizualna wtedy wniesie najlepszy wkład do ukształtowania się
nowej wizualnej podmiotowości, jeśli będzie działać w taki sposób, by nie
tworzyć wartości dodatkowej dla transnarodowego kapitału. Kultura
wizualna musi zachować swoje związki ze studiami kulturowymi w
swoim poszukiwaniu sposobów interakcji z praktyką wizualną i polityką
kulturalną w niezwykle szerokich obszarach swojego zainteresowania.
Niektórzy mogą to robić - jak Irit Rogoff- pracując wspólnie z artystami
wizualnymi, inni - jak Lisa Parks - poprzez aktywizm wizualny, jeszcze
inni za pomocą transnarodowej pedagogiki. Dla Coco Fusco performance
jest medium, które przekształca widza i performera, podczas gdy Kobena
Mercer i ja sam argumentowaliśmy na rzecz diasporowego punktu wi-
dzenia. I tak dalej, dla każdego autora niniejszej antologii inna droga.
Narzędzia dla tej pracy znajdują się pod ręką (przynajmniej dla badaczy
z Zachodu) w formie nowiuteńkich, ale już przestarzałych technologii
wizualnych i digitalnych, takich jak wideo ze słabą jakością obrazu, CD-
ROM-y, fotografia analogowa i wszelkie komputery nie pracujące na
Windows XP lub OS X. 2. Te produkty pozbawione funkcji, w niektórych
przypadkach dosłownie bez wartości wymiennej - czy kiedykolwiek pró-
bowaliście sprzedać czteroletni komputer? - mogą być przeznaczone do
innego użytku, aniżeli zastosowania funkcjonujące obecnie na globalnym
rynku. Gdy coraz więcej jest linków tworzonych w tej sieci dzięki zaan-
gażowaniu jednostek lub grup, być może będzie możliwe, by spojrzeć
[look 1 transwersalnie w poprzek [across] spojrzenia \gaze], w poprzek
linii koloru, w poprzek nadzoru - by widzieć [see\ inaczej.

LITERATURA CYTOWANA

Baird, Julia (2001), Sex is Black, „Sydney Moming Herald”, 12 November 2001
Bal, Mieke (1999), Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, Chicago
UP, Chicago-London
loading ...