Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 19.2008

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29067#0005
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY
Jakub Dąbrowski, Prawo i architektura w zakonie minorytów w XIII
wieku. Wzajemne związki w kontekście franciszkańskiego ubóstwa .... 5
Jacek Kowalski, Gotycka kolegiata w Szamotułach. Nieznane dzieje i nowe
interpretacje. 57
Piotr Pawlak, Wprost? O polskiej figuracji lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych . 99
Marta Smolińska-Byczuk, Stany nierozstrzygalności. „Etyka ewolucyjna”
Jana Berdyszaka ... .• J. . 127
Magdalena Moskalewicz; Plastikowe Artony Włodzimierza Borowskiego 183
Dorota Łuczak, Wielogłosowośćślądii. Interpretacja fotochemicznych obra-
zów Andrzeja Pawłowskiego . 213
PROJEKTY
Krzysztof Wodiczko, Miejsce pamięci ofiar 11 września. (Propozycja prze-
kształcenia Nowego Jorku w „miasto ucieczki”). 243
PRZEKŁADY
Norman Bryson, Spojrzenie w rozszerzonym polu (Przełożył Mariusz
Bryl). 281
Norman Bryson, Dyskurs, figura (Przełożył Mariusz Bryl) . 300
RECENZJE
„Ab origine” o sztuce azjatyckiej. Modern Asian Art, Johna Clarka, Univer-
sity of Hawai’i Press, 1998 (rec. Monika Szmidt). 335
Lidia Głuchowska, Aoantgarde und Liebe. Margarete und Stanisław Kubic-
ki 1910-1945, Humboldt-Schriften zur Kunst- und Bildgeschichte IV,
Gebr. Mann Yerlag, Berlin 2007 (rec. Michał Mencfel) . 349
 
Annotationen