Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 22.2011

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29070#0008

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6

TADEUSZ J. ŻUCHOWSKI

czas docentem płatnym), 1920 (otrzymał stanowisko profesora nadzwy-
czajnego Uniwersytetu Poznańskiego), 1924 (uzyskał nominację na pro-
fesora zwyczajnego), 1953 (zwolniony z Uniwersytetu), 1956 (przywróco-
ny do pracy na Uniwersytecie), 1960 (przeniesiony w stan spoczynku).
Profesor Szczęsny Dettloff wykładał historię sztuki średniowiecznej.
W latach 1918-1953 i 1956-1958 kierował Katedrą Historii Sztuki.


1. Profesor S. Dettloff i N. Kopydłowski w siedzibie Katedry Historii Sztuki UP w Pozna-
niu (1950), ze zbiorów P. Skubiszewskiego

Wiktor Dettloff, ojciec przyszłego księdza i profesora uniwersytec-
kiego, był tapicerem. Feliks do gimnazjum uczęszczał w rodzimym Na-
kle, w którym młodzież organizowała się w tajne stowarzyszenia patrio-
tyczno-samokształceniowe. Jeśli wierzyć jego własnym słowom, Dettloff
był prezesem tajnego towarzystwa im. Tomasza Zanak jednego z wielu
stowarzyszeń gimnazjalnych ginących w mroku niewiadomych; nie spo-
sób więc określić, ilu uczniów do niego należało, jeśli policja pruska
nie przeprowadziła zorganizowanych aresztowań. Od lat czterdziestych
- Ankieta personalna prof. Szczęsnego Dettloffa, z dnia 6 VI 1950, Archiwum UAM
(dalej AUAM), Dział Spraw Osobowych, 126/41/10, f. 2.; M. Paluszkiewicz, J. Szews, <S/ou7-
/uA &/o^ru/7cz77y czAwAoMJ to/hycA toŁcarzys/ŁC gó?777azyh/77ycA Łc tP/e/AlTn Ks/ęstnAe Po-
2wa?isAÓ77 1850-1978, PTPN, Poznań 2000.
 
Annotationen