Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

Page: 79
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bernatowicz1998bd1/0085
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
6I61I066X6IX

X67XXX2V6., jtiLteriai^ (io ci/iejów re/^cieucji, t. II, 5Var8/Lwa 1986,8. Z28-Z62.

X1668XXI)605VI62 8., ItIiL8tecrIcL Liglormi i litwy jgko 08rociIci kLir6iu w XVI i I poiotvie XVII wieku,
„HocMiic8iLio8tocici", t. 1,1961,8.6Z-1Z0.

Vrciticvum Ooluu 6aci/iwiiiów, „8criptore8 keruiu OoiouicLrum", t. VIII, 1885, Vi. 82V82XO 60H082.

VIi6i18IMIVL 0., 7e8tameut^ ewauZeiiicow reiormowLuycit w Meiicim X8itz8ttvie 1itew8icim. 5Var8/Lwa
1992.

6VIIX8XI Itl., U?IX8XI 7.. 8tLrorML?oi8kL, t. I-III, 5Var8rLML 1844-1846.

6MM0M8KI s., ?aiLc vv kigiej ?ocHa8iciej. ?róba reicou8trubcji 8tauu cv XVII tv., 6H8, t. XXIX, 1967,8.
Z9-57.

87X7X05V8LI?., 8pi8 meciaiów poi^icick, 5Var8racva 18Z0.

8??XV70M02 7., „kibiioteicL je8t jecina orcioba..." Diilcoiaj ?aciricviii „8ieroticL" i Ic8iPici, (cv9 kaciLniL
ic8itzMrbiorócv?LciriMiótv, poci reci. 2.MO8MI02-?I??L87V5V0?V7,8. Z5-54.

6L?XV70M62 7., ?ereZriuu8 et!)1ii68 Obri8tiguu8. 0 ULZrobicu ItiiicoiLjL Xr/^8/tofa ?aciricviiiL „8ierotici",
6118, t. III, 8. 227-249.

66?XV70M02 7., „kotto" jaico kormL art^8t^c/UL cv pia8t^ce MLnier^8t^c/uej, (vv:) VIitzci/^ ?aciw^ L
2gmo8ciem. 8tuciiL r bi8torii 8rtuici i icuitur^ uovvo/vtuej oiiLrowLue ?ro1e8orowi jer/emu
6owaicMowi, ^Var8/Lwa 1993,8 109-120.

67?806X i)1., 0 8tLi^ck LrmLtack 8pi/ow^ck w Xie8wie/u, „8prawo/ciauiL Xomi8^i cio kLÓauiL 6i8tor^i
8/tuici w?oi8ce", t. VII, 1902,8/p. 0X0VI-66XV.

606VVX05V8XI?r/emian^ Lrckiteictonic/ue wiiii NL V7oii )u8tow8iciej, „Hoc/uiic Xraicow8ici", t. X1VI,
1975,8.5-24.

66M827IW X., 2ar^8 iuciwi8Lr8lwa w b. 5V. X8itz8twie 1itew8icim, Miuo 1924.

6I66I1VXOM16XI V.8., Xie8wie/ mitzci/yuarokowy 08rokeic kuitury na 6iaioru8i, 5Var8/Lwa 1994.

620105V8XI V., komuuiicLt oZio8/ouy w „8prLwo/ÓLuiLck KomM cio 6aciLuiL 6i8toryi 8/tuki", t. VIII,
190Z,8/p.1XII.

Druzoje uaraci/enuie partretau / XjL8vi/a i Oroctua. Lataio^ w^8taw^, I)/jar//Luu^ ML8tacici mu/ej 6886,
poci reci. I. ik. ?M82MV, Mu8k 1981.

6666X76X1 16., vie 1ur8tiick ?aci/iwiii8cke Xu8ticLmmer /u Xie8wie/, „2eit8ckrikt iur ki8toricke
5VL6euicuucie", t. II, /. 6,1902,8. 221-22Z.

6X6668 7., 6X1XX6XXXX 6., 8karby 8tarL/MLZa ai^boma, „XavM Heiarmicaj ^icaciemii Xauic", c/. I, ur 27
(558) / 1Z kpca 1990,8.6; c/. II, ur 28 (559) r 201I?6X 1990,8.6.

6X6668 7., 6X1XX6XXXX 6., ?ravieruajL aiMbraj Zarmouija. ?LcatLlc arckiteictury XovaZa ca8u ua
6eiLru8i, .Ma^tactwa 6aiaru8i", ur 5,1990,8. 70-75.

6I6661616M621,5VMtui >m!8cv iu/Merowie woj8kowi, Var8/Lwa 1939.
loading ...