Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

Page: 81
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bernatowicz1998bd1/0087
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

81

608262V6ÓVbXX)., Xieruauy porlrei Xuu^ Ka6/!irvittórvirx, „kocririlc <VIureuirr?iLro6orveM rv HVLr8rLrvie",
r XIX, 1975,8.285-325.

M2X8 V., Kac1vi1u meduiiLj, Vi1iriu81993.

8VMOHV8XIX., 06 8ierocki 6o Hyberrlci. ^iV krtzZu rL6rirvi11orv8ki6Zo meceuLiu, ?o^uau 1965.

8XM(M8XI X., 0porvie8ci mi8j0nur/v, koukvvi8Uu1orovv, pieI^r/vmow i jnuvc!r 8vviaiL cjekLvvvctr, ?o/nan

1991.

8LH??X0X s., XuZu8ii88imorum, imperaiorum, 8ereui88imorum, rezum., Iu8prucl< 1601.

8IMMXII? ?., XVII a. ?a6ivilu porireiai, Xauua81993.

80???2V8XX7., Oalerie obrarów i „Oabiuei^ 8^iutci" kabriwittów vv XVII vv., 6118, i. XXIII, 1961,8. 87-99.
81ibM2V8XXI., luweuiM Zalerii obrLrów?L(1riwi1Iów 2 XVII w., 608, i. XXIII, 1961,8. 267-284.
8V6XX8LIP, D?iLlLluo8c X8. ?ioira 8bLrZiI.P UL ilejeZo 1i8ióvv 1566-1610, XrLbóvv 1912.
8V?0X0!0?X5V., 5Vtzórówtci po moicb ui6Zóy8 obolicLcb, Mluo 1854.

4X06061X8X16., 2 (Oiejów Xie8wie2L, Mr^rawL 1937.

Ve8iLmeui jOibolLjL Xr/v8?iobr ?L(bjvv>ilL rwaueZo „8ieroitc^", (wi) 2! bobumeuiów X8ieciL iditcLlLjL
Xrr^8^io1a kLÓ/iwiltL rwLnego,,8ieroiIi4', ^Lr^rawa 1905.
l68iLmeui MbalLjL bLÓriwitlL iwaueZo „OrLruM" wojewoct^ wileu^tciego (wi) 0. X06084MIXX.
le^iLmeui^ewLNZelibówrelormowLuycb wMeltcim X8itz8iwie biiew^bim, V/Lr8rawL 1992,8.16-22.
4V62VX )., ?ol8bi (1vptomLiL UL pLpuwbim bworre. Uvbor 1i8iówjler^ego / 1'vc/vuL clo VlLrcjnL Kromera,
prretclLcl, W8itzp i Icomeniar^ opr.s. XX6K, Mr8rawL 1982.

MVX6XX 11., v/iLiLluo8c Oir8/L I.evkowic/L i juuvcb ryiowuibów ua bworre uie8wie8bim WcbLta
Larimier^abLct^iwilta „kybeuici" w swieile babLU Lrcbwaluycb, 608, i. XXXIX, 1977,8.62-72.
2XLH8XI 8., Oole^ium )eruiiów w Xie8wieru 1582-1608, „IWegl^cl ?ow8^ecbu^", 6. 14, i. ?IV, 1987, 8.
239-252.

2X6H68XXI., 0 rwi^tcacb urbaui8iylci wtzZier^biej i pobbiej w ctruUej polowie XVI wiebu, XXiO, i. IX, 1964,
8.259-282.

2bior/ 6Lb^iwi11ow8tiie w Xie8wie7u, „MLbomo8ci Xumi^MLi^cruo-Xrcbeo1oZicru6", 1918, ur 8.

2ivapi8 6e1aru8i XII-XV1II 8iLbobcvLju, rect. X. ?. W806XX1X, Wn8lc 1980.
loading ...