Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bernatowicz, Tadeusz
Monumenta variis Radivillorum : wyposażenie zamku nieświeskiego w świetle źródeł archiwalnych (Band 1): XVI - XVII wieku — Poznań, 1998

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29772#0088
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
8LKÓ7V1


M8

M

06I^

ckM

18

k^m

ML

^?

X^6

7rckivvum 6Iówne -»<t I)avvnvcli Trckiwum baclriwiljow^Icie w^ar^rawie
c0. - cj^ial
nr - numer M
1(8. - k8itzZL

kiuIetM IIi8torii 8^tubi
LikliotelcL klarokowa w ^ar^rawie

LeutrLluyj Oo8uclLr8rvieuuyi l8torice8icij ^rcbiv Kelaru8i vv i^iu8lcu (obecuiei ^acioual
^rcbiv 6elaru8i)

LeutraluajL k!LuicovLjL kibiiotelca /ckademii biaulc vv Xijovvie

Iu8tMt 8rtuki?ol8lciej ^lcabemii I^aulc vv ^ar8^awie

XwLrtaIuiic ^rcbiteictury i 0rbLui8tM

Iclureum Haroclowe w Lralcowie

Mreum ^aroclowe w ^ar^rawie

I^ureum ^oMa booiciezo w ^ar^rawie

^acionalnyj ^rcbiv 6elaru8i w Iiliu8lcu

k. - foub

op. - 0pi8

clr. - brieio
 
Annotationen