Betlej, Andrzej
"Abrysy budowli w różnych sposobach y kształtach": zbiór XVIII - wiecznych rysunków architektonicznych — Kraków, 2000

Page: 36
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/betlej2000/0042
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
36

PRZYPISY

* Niniejsze opracowanie powstało dzięki stypendium Fundacji z Brzezia
Lanckorońskich, które umożliwiło autorowi miesięczny pobyt w Kijowie
w czerwcu i lipcu 1998 roku oraz Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze
i Nauce Polskiej. Pan mgr inż. Serhij Jurczenko z Instytutu „Ukprojektresta-
vracija" w Kijowie zechce przyjąć podziękowania za umożliwienie wykonania
negatywów zbioru oraz pomoc przy omówieniu projektów rosyjskojęzycznych.
Fragmenty niniejszego tekstu były referowane 4 listopada 1998 roku na
seminarium doktorskim prof. Jerzego Kowalczyka w Instytucie Sztuki PAN
w Warszawie oraz 20 listopada 1998 r. podczas międzynarodowej sesji naukowej
we Lwowie: Ostatnie dziesięć lat badań historyków sztuki nad zabytkami Ukrainy,
Litwy i Białorusi. Autor winien jest wdzięczność prof. Jerzemu Kowalczykowi,
mgr. Wojciechowi Boberskiemu z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie oraz prof.
Janowi Ostrowskiemu, prof. Adamowi Małkiewiczowi, dr. Piotrowi Krasnemu
z Instytutu Historii Sztuki UJ za okazaną pomoc przy pisaniu niniejszej książki.

1 Zagadnienie poruszone zostało przez T. Mańkowskiego, Fabrica ec-
clesiae, Warszawa 1946, a ostatnio w pracy doktorskiej P. Krasnego, Bernard
Meretyn a problem rokoka w architekturze polskiej, Kraków 1994 (mpis
w posiadaniu autora) oraz przez J. Kowalczyka, Główne problemy badań nad
architekturą późnobarokową w Koronie i na Litwie, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki", 40, 1995, s. 175—211.

2 Z. Rewski, Rysunki architektoniczne z Polski w Mediolanie, „Biuletyn
Historii Sztuki i Kultury", 9, 1954, s. 156—167; N. Miks, Zbiór rysunków G.B.
Gisleniego, architekta XVII wieku w Sir John Soane's Museum w Londynie,
„Biuletyn Historii Sztuki", 23, 1961, s. 328—339.

3 T. Makowiecki, Archiwum planów Ty Imana z Gameren architekta epoki
Sobieskich, Warszawa 1938; S. Mossakowski, Tylman z Gameren. Architekt
polskiego baroku, Warszawa 1973; tegoż, Tilman van Gameren. Leben und Werk,
Berlin 1994.

4 Z. Rewski, Architekci G.B. Colombo i D. Martinelli a Jan III Sobieski,
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", 9, 1947, s. 322—340. Zob. też H. Lorenz,
Domenico Martinelli und die Osterreichische Barockarchitektur, Wien 1991; oraz
recenzja S. Mossakowskiego („Biuletyn Historii Sztuki", 58,1996, s. 341—355).

5 Przechowywany w zbiorach Biblioteki Naukowej im. Wernadskiego
Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie — sygn. CocJ). H. 721 (589); zob. T.
Garbus, G. Galenczanka, G. M. Bernardoniego projekty kościołów na Białorusi,
[w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red.
J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 163—175; tamże pozostała literatura; ponadto
loading ...