Bidloo, Govard ; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

Page: ak
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bidloo1685/0011
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

A V C T O R
L E C T O R I
S. P. D.

abricam Humani corporis defcribere animus esi, opus fane molesium, inquotot su~
darunt ybj ingenio atque dottrina pr&clari, me Jufcepijse prositeor 5 verum non
dubito, quin conatus hofce grato eris accepturus animo.
Quemadmodum autem veritates MathematicA numerorum linearumque demon-
sirationibns, ita etiam Anatomic& sola autopfia deteguntur; Veteres vero in Ana-
tome aliorum scriptis verbifque intuitu primo fidem habentes , anfam pr&bucre,
ut, cum aliqui minus creduli 3 suis omnia conarentur perscrutari oculis, tot posiea diverfi sententu,
tot discrepantes opiniones partium circa sirutturam , ceconomiam atque usum sint exorU ; & siu-
diis additta juventtts, labyrintheis ambagibus quibus &ipseD&dalus se vix explicare pojset, intri-
cata sit.
Antiquisiima quoad tempora 3 qua tandem sagacitate 3 indusiria, vel ratione potuijset aliquis, li-
cet AnatomicA artis ac scientu avidisiimus, magnum memoratuque quid dignum hac in arena cjsicere ?
sacrosantta etenim tum habebantur cadavera^, manus qu& tetigerant contaminatA, hinc tot ablutio-
rtes, tot lusirationes ac purisicationum c&remonias veterum insiituit supersiitiosa religio. Anatome
itaque brutorum clancutum occupati vel pr&occupati potius, hominemhanc describebant adnormam ,
ajsigentes uterohumano cornua fis id genus alia; donec quidam sagaciores viri Hominem dijsecare in-
cepere: posiera verb inter fecula primum sibi vendicavit locum, magnus ilie & ob resiitutam rem Ana-
tomicam numquam sine veneratione nominandus AndreasVesalius, qui artem de novo erigere atque
decorare perrexit ; quem sequuti multi, pauci asiiqui valuerunt.
Dubius dudum h&si Anatomicorum quemnam fequerer ego, sed litibus, controversiis iconumque
Darietate ita eram siatim implicatus, ut mihi tandem, salvo clarisiimorum virorum judicio, autto-
ritate ac labore, proposuerim eorum scripta ab ovo pervolvere neminique credere neminemque reji-
cere. Aggrejsus summo cum desiderio laborem hunc, nonimmoratus sum novane anvetera, fed an
toti convenientia machin& exprimere pojsem, meam igitur applicavi culteiio manum seduloque curavi ,
ut omnia, quantum sieri pojfet, ad jufiam magnitudinem & ad vivum delinearentur permagnum
illud hujus s&culi Ticlorumlumen Gerardumde Lairejfe, imonihil, considenter dicam, nihiladalio-
rumicones exhibeo: odi imitatores servum pecus.
Trodit itaque in lucem nova Anatome, licet multa a me dicantur delineanturque qu& multis Ana-
tomicis, quorum insignem numerum artium nutrix Galiia, ingeniorum sertilis Anglia, sagax Da-
nia atque severa utraque aluit Germania, notata, verum non depitta fuerunt; hifce si quid potui
addidi, plura (sit verbo venia ) oculatus emendavi. Quiavero demonsirativa h&c mea esi Anato-
me, summa mihi cura suitut^ aiiorumiilusiriumviroruminventa piBur& adminiculo ab oblivione
vendicarem; eorum autem nomina exprimere non minoris dijsicultatis quam laborem persohere judi-
cavi, attendenti autem pasiim eorum occurrent sama ac scrtpta, singulari licet non insiganturpagina.
Sudavi ut circa icones persettum abfque erratis ac sictitiis imaginibus quid posieritati traderem. Ana-
tomicorum enim nuilus, quantum ego scio, omnes nativas universi Corporis Humani osiendit imagi-
nes; sed proseBo vitio huic, vitium enim esi, aliqua ex parte ignosci potesi, ob incommoda qu& taii
in opere occurrunt circa Pitfores, Sculptores £s quot pr&sertim subjeBa, ut vocant Anatomici, emer-
gunt, pauci me melius sciunt, cui per aliquot annos hinc & illinc multo nonsine temporis arisque disien-
dio emendicandasuerunt. Deplorandumsane interdici nobis iilorum usum quorumjam nullus cuiquam,
nisi vermibus 3 ufus esi.
Antecejsores ergonosiri hisce deterriti lajsatique incommodis, manus s&pius abfiinuerunt, creden-
tes priscis omnia persefte detctfa suijse temporibus. Imo subjetl:orum penuria suppresiijset & hoc opus ,
nificum plurimos viros tam publico munere quam doBrina fiesiabiles obnixe rogajfem ut mihi cada-
* 4 vera
loading ...