Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bidloo, Govard; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14578#0139
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Operi huic ad unguen perdu&o, quaedam de
Ossium conjunclione addenda
videntur.
OjTa , qux (paucis exceptis) omnia, Periostio, membrana sic diclia cinguntur, cavi-
tatibus (interiores praster) prominentiisqueplusminusveprofundis altisve gau-
dent, dividi folent in partem intermediam proprie appellatam Os, proceflum, partem
ultra planam protuberantem, offi continuam (qux iterum varia, v. g. longa, brevis,
acuminata, vel obtufa reperitur) & appendicem , offeum offi additamentum , pro cor-
poris xtate vel conftitutione durum vel molle.
Ossium conjun6tio tam per ipsammet ossium construdtionem , quam per Carti-
Jagines , Ligamenta, Membranas partiumque abfolvitur coha^rentium alligatio-
nem.
Cartilago autem mollior ossea corporis pars , nonnunquam prater morem plane
ossescit j plerumque vero fubftantiam obtinet glutinolam.
Ligamentumteniiletenaciffimumquecorporis organum, cartilaginessexilius, Ossi,
Cartilagini aut Membranx cuidam affixum obfervatur. Pro colligandarum partium
fitu, motu, vel continentia, varia gaudet sigura, mollitie ac duritie; undepeculia-
re, vel commune dici poteft quosdamque ex parte, quosdam vinculi instarabutro-
que latere, quosdam ample&itur articulos totos. Specisicum itaque singulorum hic
nonexigiturexamen nec dilucidatioj intellefta etenim generali descriptione, pecu-
liaris cujusque videri poteft ligamenti stru&ura.
Conneduntur interfefeOffapercoalitum, idest, adquietem, vel per articulatio-
nem, id eft , ad motum. Coalitus hic est vel verus 3 quando Ofla coeunt nullo Suturaj
vel Fissiira? relido veftigio ; vel spurius, quando aliquod per medium uniuntur > quod
triplici distingui potest lub specie.
I. Per Syneurofin, medium Membraneum, potius Membraneo vel Ligamentofb-
osseum vixque coalitus spurii inter ccetum venit recipiendum:
II. Per Synchondrosin, Cartilagineum:
IIL Per Syssarcosin, Carneum.
Articulatio duplici imprimis sit modo; singuliverbsuisreducendisuntfubclassi-
bus. Motui majori Diarthrosi, laxas scilicet maximequemobiliconjun&ioni, tria
inserviunt articulationis genera.
I. DiciturEnarthrosis, cum magnum aliquod Ossis caput, cum adjuncta cervicis
portione, in magnam evidentemque alterius recipitur Ossis cavitatem.
II. Arthrodia, ubi e contra minufculum quoddam Ossis capitulum in non prosun-
dum inseritur Offis sinum.
III. Ginglymus; qui fit, cum idem Os sua protuberantia alterius Ossis ingreditur
cavitatem simulque alterius Ossis protuberantiam unicam, velduplicem suaexcipit
cavitate.
Postremum hoc genus tres obtinuit fpecies.
I. Cum unum Os, ab unico excipitur, & alterum excipit sere ut supra.
II. Ubi unum Os excipit, & ab alio quod denuo non excipit, excipitur.
III. Quando in modum xotx ad axin OlTa articulantur.
Pars VL Q^q q parvo
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen