Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bidloo, Govard; Lairesse, Gérard de [Ill.]
Godefridi Bidloo, Medicinae Doctoris & Chirurgi, Anatomia Hvmani Corporis: Centum & quinque Tabvlis Per artificiosiss. G. De Lairesse ad vivum delineatis, Demonstrata, Veterum Recentiorumque Inventis explicata plurimisque, hactenus non detectis, Illvstrata — Amsterdam, 1685 [Cicognara, 295]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14578#0042
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
DECIM£NONi£
T A B V L M,

Fig. L & 11. Sub integumentis toti corpori communibus, hic partim avulfis A. sit#
mnt in utriusque sexus Pectoris mediopaululumadlatera, Mammae B. quaru^
numerus dualis, magnitudo & sigura varia eft. Ut plurimum mulierum & virg*'
num puberum Mamma; semiglobum referunt, in viris (vide Fig. 11.) enim &: juvertf'
bus non ita protuberant, nec Glandofas funt: In lactantibus verb, pro lactis majore v&
minore copia aut emiflione, dependent aut turgent. Exterius ornantur utrimque P*'
pilla C. una, rarb pluribus. Fafciculus Papilla eft Tubulosus, Vaforum, praefertiit1
ladtiferorum, Glandofa textura tam intrinfecus, quam extrinfecus obvolutus 5 quO'
rum oftia in Papillae suprema parte incerto hiantia numero observantur. Vafa h$c
lactifera a Glandofo Mammse corpore capillari ritu profilientia, Ramorum huc inft^
majusculorum deducuntur. Valvulas in hifce pauciffimas invenire valui: injedto naitf'
que in calefacta Mammas Papilla colorato fpiritu vini 3 ad Glandulas ufque abiit?
quibusdam exceptis in locis, ubi variarum formarum valvulosae vaforum relaxattf
Membranulas portiones expullulabant injectumque fiftebant humorem. Circurri'
ducitur Papilla circulo, Areolce D. nomine infignito 5 per Glandofam hanc Membra'
nx expanfionem, plurima lactifera vafaPapillam verfus repunt. In hac Areola Papil'
lares qusedam protuberantiae fpe&antur, ex quibus interdum humor limpidus emana'
revimseft. Quod ad Mammam, Glandularum E. invicem La&iferis plexibus F. aC
Vafis fecundi generis (de primis fub dudhis Thoracici inveftigatione dicam) cohx*
rentium racemus eft 5 Hifce interponuntur pinguedinis quam plurimi ductus & adipo-
fi ficculi G. Tota hxc mafla, Membrana fatis valida eaque motricibus fibris donata,
circumvolvitur. H. Hujufce ope fubjacenti Mufculo atquenonraro Sterni involu-
cro affigitur. Quo fese afpectu oculo, tubo optico inftrucfto, Papilla & Areola huic
circumaucla osferat, exponitur fub chara&erum tertix & quartae Figuras dilucida-
tione.
Fig. III. A. Papilla?capitulum. B. MembranaGlandulosa. C Mammariorum
lacliserorumvaforumorificia. D. Areola. E. Afpera ejus Membrana. F. Glandula?.
G. Mammariavafala£tifera, Papillam verfus delata, fub Membrana eminentia.
Fig. IV. Papillae a latere afpectus. A. Membrana feparata. B. Glandulae huic
assixse. C. Vafa Mammaria k&ifera. D. Glandulaehifceinterfita?.
Fig. V. Areola^ & Papillas afpedtus interior. A. Membrana expansa. B. Glan^
dulx huic adhaerentes. C. Vafa Mammaria la&ifera Papillam verfus tendentia,
AblatisMammis, deteguntur., utvidereeftin

VIGE-
Image description
There is no information available here for this page.

Temporarily hide column
 
Annotationen