Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Vita et Natales Inculjati. 47
crurri quaesituram; & eam oüae nimi6 araore cäpta sbli
amasiovirginitatem permisitj distingvere: verum, quia
in ea indaginc veram non inveniarnus feram, aliö nas
vult deducere, ubi praester, inter eam qua: ab ipso marito
& qua: ab extraneo fuericcognita, distingvere. Atvesö,
sic in prirnum recidit membrum, proprioque irretitur
reti: nam id \tm.fup, aöüm fuerat. Sed haec, si alter- \^%
utrum saltim 'adsit Vitium : Quid autem li utrumquc
concurratj&quisv.g-. Gpilionisfiüa:tnatrimonii fiderxu
dederit", eämque imprsgnaverit5 an & hie admitten-
dus? VidebaturquödNon:qüiadeliäümdelicT:oaddi-
tüm, non imminuit sed äuget reatum:Nee debent duat
lucrativse caufe in eadem persona circa rem eanderru
coneürsere §. 6. J. de /ig<tf.Tieqöe aliquis lucrüm ex deli-
ctis reportare /. ult.inf.C.di&eb.cred. ContrariumjI4,
-nihilominus Scabinos Lipsienses consulendo respondisse
Carpz L. VU Rejp.pi). n. iss. per ratiohes ibi adduöas: no-
bisautorest. Adinstantias h. 1. allatas ita posset rt§on-
deri (i.)quödfalsasit hyposheGs, deli&um esse, ß du»
xerisfiiiarnopilionis: CorruitE.; (z.) biseum lucrari:
nam ratiöne slatus sponsa susc, habet.pro selegjs Impe-
rii: ratione stüpriautem coercetur ä Magistratu, £. nee
jstklucratur. '
' :■'■:' Caput V. .'•"
De Anno probatorio: Q>ßtt'$$>.
■ sfcGeitetu
Summaria. ■■.-'■;
RequißtaCtiüdidatorumMagißeriieadem,.qut Admtttndm
rum adG>llegiitmtn, 144. interque eafririmm Sta*
■ -,-.'■ m
 
Annotationen