Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
..'■ ,w»' ; ,.;..:<'.'-'"-;C'A'p-äV XV.■■: >:<.■•'."
conttovetrastatutacondere.eptumque eonfirmatidnemj
$9* petere: dsquopaüSlöinfedeTUttivaagemus. Istudtamen.
(sjcausämadrersäriorümredderepetujtiuipeSarn.qudd
nondesuo.sedTertüinteressedisputaverint; Quid'enim
adeos,qua:cumpuerocontroverßa.interc?ssit Magiströ.?
tantine coeteroram interfuit, pueramaliqäem äMagisirio
suo non aafugere,Öpificium non addiscere ? qui tarnen eis-
teroquin non adeö geitiunt,artem saam in plures diffundi.
Ännöh Tutores, CoghatosautParentes habuit,qui hanc
ejuscauiämagerepotuissenc ? quare causäm pueri desen-
dendamsuseipiurttineo, quodnimium rigidarn^Magister
abeoexigatratiönemserailarHrncöntraditamm ? Numne-
Folus hie Magisterac primusfuit.quiansam fämiliisus de-
S99 aitjcpncionem unani negligendi ? Quare, Magistratui
Causatemperaada videbatur, ut res ipsaquidem, in favo-
remegenorumMagißrbrumretineatur.ßdadbinospetLj
septtmanatn diesrestringatur ; sic tarnen, utpanes de cce-
" tero. quantumadpondus&bonitatern.Statutis cönformi-
terpinsantur;: verb'a decreti : Ült* }W« ad (i.) punst-
Sätgtm» ttitist txn in bitXOtftit We Qoiwsunt) iDoiw
»ess*C«ge/tebod) n«d? bttf25e<f «'<D.rfemm$imb'£«p/
töd>tig»*#t»i5bet &««» juttssge« önö ju vixfitwssm
Uttbettomtnett.' Itain causa Collegü.Pistorum adver&s
Chtistiah gitttimeltt/Jun./!.3. Decembr. 16s6. quod post-
■ T60&viiaVucaUrtscriptS4i37.Älaiit6s7> eonsiimaturn.
'.'..'.-... 'CAm.Mi.'. .;. :
Detnedüs qaibusdanrfpe-; -
'?■' V ;äebüs. ^V.-;:i
Summar'm.
SlnonsiecUtOraititamm älegitimi(Mag:j}rlsTdiJltiril/iid(i~
si&iM,PtttTinmi&jim.n.{Sot>l Nominautiqutjpt-
cialiacertorumOpisiciorumi Freut Sutoribw'subor*
'■-.'_ dintnturretmmtrtarii, tat, sPttmero Tarbateris,
do2.ctli
 
Annotationen