Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
. tgi ., :; ':'. Caput xu.
lipsinc'reitatehabet homines, quorum qailibet viöamv
quzric IU6 modo & pro ratione conditionis sus ; Qualis
auterofic, mrelaMoneääExterosautsuigeneris.quögra-
dH.MagisteranBoethuSjaoineuteri' Id vero adMagistra- -
\ "tum, utjap.». 377. 54.2. drstum, haud aetitiec. Indagatio
atqueEffossioargillac, infundisCollegii collegiäliterfcci-'"
endai&Divisio effossspersorteminterContribules. ei;ant
resatquefaöa collegialia, ädquinondum admitti pote-
.xatAsfor, Ideö suä spome.sequitur, Privilegium, si quod
'. ipsi datum fuisset. non huc extendi posse,fed iflfauc peiti.ne-
te, utsuä manusolus , aut conduäis mercenariis eruat ;
'463 namvelsiccste£tuDecretiproseredditiftuetur... Nonexi-
guütn quoque,iiiser exercitiämagisterii est,/ajlnterceden-
dit vetandi ac Prabibe>iiiomnes,qm nonsonteiusdem pro-
iessioriis, ant sane non ejusdem Cöllegii, quo minus aliquid
sibiarrogent,cujusnönsuntdejure partkipes j sid eqs
tanquäm Turbatores expellendi. ■; Verum, qüia amplius
illud est, quäiöut, huic aniculo inieratur, seorsiin deeo
videbimus. : ".".-•• ."-.-
; .: Caput XIII. "■'■:■ :■■
^pSbas modis jura magisterialia
- aniittuntür, &,äc yäriis fraudibus. circa
Ca cömmitti solitis
. ;..-' _"; Summaria. .
Statumctquijuramagißerialtali»peduwtga£ßamäj>riori,n.
'■'""" 464.qu£damauseruntäpoßeriori^quiie>xfevträi
',.'•', Invitk, Eiiciendo äut Deßrtndo. 365. a rolentibtii'
.-■'". '.* tsittttu Rtngpcimdo. 466. Trasmigraitdo. '467. Re-
vmJm tarnt«, ädSptcimmadtnüb vocariutquit. 46g,
1 ' Putative, Statummentiendo': stu exiteceßtate.471.
•■.',' seuqussitd Fraude,tumcalerfcMagistris.472i tum
.-'.'•■ Soetbkt 473. tum optr»rm,üomink, 474. hnc
itniqut QoUtgiis.47$.
 
Annotationen