Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
De Magisterio, Inter Opisices. 13t
tum!publica,Dignitatis&Honoruraji/.j-.^; dttxtr*»
ord.ceg»it'tum privata,Libertatis,;.Civitatis& Familiae
accipitur in l-s-ss- ä'fCap. min. Quin spccialissimä, in ea.
«snsideratione.quä ingenuus quis estaut libertinus yel
. plana servus. Undelnstrumenta(latus,in/.<?.§.i.ff.quoi
»»^. s4«/Tdicuntur,:quibusIibcrtasvel jngenuitas doce>
tur: Quo seniu Magisterium hoc opific arium Stamm di-
cere nolim. Quoniam:/«/»>ven. 6?.. dictum, ad Mä'gistra- j -jj
tum haud petinere, ciyemaliquem live OpiScenj n»ö
Mercatorem;& inter Qpifices,Magistrum an Optionem}
quin ex Magistris,Cpllegjsu:os1eu,e yel nbn t&.conjfa.st?,
cum opisex Non - Magiiter, po.(p,t.oper£ri'^i. jur)s atqu?
conditionis civilis ,,; ,^ilff sein iti<m§tsß i&t$tV?
SHccs)tat6ci({tti si9ÜtR'escriptöDücäIiin.cauiäAodrea!
Ss^aiUtÖ contra CollegiümEigulqsumy.iO, Maß löji.
cpntinetur. «^.,»^*. «+'$$**■.. Cum timen nemo ciyj«
Romanus essepössir, quin Statumjamjh. e.Libertatenv»
h'abeat^imöCivitas'Rottiänä, portio potestativa'sta, '
■ tüs est. ;/■;,,.■■..'.■ . '..... ■.'.''...-■..
.,,/§. ,.z. Sei neque Dignitatem neqae Honorem, 37g
^agisterium hocce opificarium dixerim. Nam DIGNI-
TAJhonor est, alicui propter meritaspecialitsrPrmci-
pis vel Legis beneficiö impensus., J5r. in l, i. C, je Dignit.
Lid'. «.'& HONÖR est prsrogatiyaquadim', ex vitse
morumque probitatts& quandoque ex fortütia cäusata,
quaquisi reliquisper Conis, Ghiplicibüsqueplebejis di-
■stingvitui.. Sebast.Medic.»» 2>-«Ä.<!fe desinit.part. i. Quin-
imö, Honorpra Dignitate, apud Gajum 'vcL-l.4t.sf, de
bon.int.y\(sux. accipitur. At yerö, Opifices, ipli.viles
- inter personai habemur, atque ad Dignitates adspiraro
prohibentur, admissi autem repelluntur./w l.i.c.A.t,
R V " Eldwn
 
Annotationen