Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
,4»- -'!' Caiut XII.' -■■
* 14 Sed qoornndim GollegibruBoHatut» fiilii CöiitribuJiu Sri-
buerun:Jus,uritadica[B,Protimiscos,urin concbrsii cum
Extraneis.illis praiferantur. Ac liest Segmentani;biel8$t*
tctpßrcfer ah; 4. mf. de V iliabus ac ViduisMagiströrurii
- löquaotür,dubiissrfumennonest,quddFilios'perhoc ex-
elusos holint, sed praiTuppossant}& aliunde supplendutn,
quöd viduac & filist juribus filiorum fruantur.Pistores^r/^.
filihqui)q;civiutr>Retrastiimconcedutitinpiss:rinis.''Vit-
tores filiisMagjstrorüm,inquanfumincolarum filii sunt,
afö©tdÖs jÄinÄCrnidemtribuunt; ut pütem; Cceteris
41 j Oppidanisidem^Sncessuros. Sed piidßamx reveri alte^
: ruantevcneritjusiisordinariäViäJurisiakerutcnswi^^-l
/MJpe''comPendisiquöddam priorem tursus antev«rtatj
dum vrg. T>an.sigarcumCöIlegio,Dispeusationerii impe-
treta Principe, vel quo alioutaturremediö, quöcitraam-
bagesad scopum citiusperveriiat; v.g.ducendo filiarn vi*
■ düam ye defunstiMagistti, immunitatem abanno pröba«
tionij mereatur,& evadat Optio SolJicitatoriustltlCHM&^
wissss/ quändo prior adhiic est ProbatoriusVein Sa^s*
©(ssfttj^wbssceijquddyiiregiaintedit, & juxta statü«
,* ta se gerit, pr3ejüdiciumadseret?Metuebat id ipium Optio
qüi»piam,inte"rFabrosriorrien jam professus, cujus Annö
Probationisdurante, dissidia int er Contribulcs exorta, &
' saftio altera tresCandidatos, aeeeptä peeuniä, Magistros
direstö declaräveratiat^j ea propter 24. Äug 16S0. protesta-
batür. Sedmttuiaaülresskiebant circumstaritia:, quatenus"
(l;) Rerepti.erarit alias generis, duo videl. Serarii & unus
. Pixidarius; UleautemSolearius,(i.jduo priores erantMa«
gifeorum filii,qu ib us alipquin przrogätiva com petit: ter-
tius ei Rdcripto PrincipisfueratadmirTus. (j) Sponde-
bantSolearii,eum,quarnprimdm sperata Cbnsirmatione.
sseüüafijCollegiiatqjstatutorumpotirentus/uölocöre-
liäum
 
Annotationen