Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Blatt: 54
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0082
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
54 " PattUMatthkWebsjerilC.&C.P.C.

»nb',lraBlis^<liS.tunccontmeumman-
. ilaraadinstanriam partis decemunmr.
vtftclumestincausa £<tm (t!!rg<rm«s.
sto tmtto r«st) ser @t«b StotiJ.nastn/
Contta ,R«t(s«ru)«m«tt outtb ^Kinsm
5Ront«<J 5. Jfcjj ji»«o 1559. guland, de-
Commist»n.part. z.lib.g.cap. 19.»«. g.^jl.
ij 5.Quemadmodum Sc pratet hic co-
riatus in causaftacra; pacis pro ipso effe-
otuinterchnihabetur.&in pcenampe-
cunianampunitur. Quodevide Geil. 1.
pacitpablicac. 14. & adiition. ai 58jjts«<
sion«:«(>sc&s<b./<A8o.QuJirerinproccs-
su fraotssi pscis, allegatis lirerse diSidato -
ria probandas venianc > vide Rosacorp.
pr4ci.sortt>s.obfenj.s6;f. 2 z.8 .&seqq.
Bisseruntautem dissidariones,2(&s«.
«^tt/gtfcee/tC.&minac.^MltmOts. Hs
enirh ossensiones quidemintentanr.sed
leuiotes , ac ptiuato sere intentantas
condirianalitet, «fe/icsi ttsllttss bst<in«
^ujes ro«$s«in / so fetmbtt oics) mss mir
tricfct WtstssfjenWUtbesJ:. Illa: veto in pu-
blicum&contrapaceinpuhlicamsiunt,
acbellu&seditionesfpirant,simulpro-
uocando, Q5«s<s>b<rt.Vide VVesembec.i»
§. item lex lulia.it ri.n. 4. Jnst. depubl. iudic.
quam diftin&ionem tamen reiicit Au-
guftusEkSsrd. conftitu.i%.p.Ar. mouellarum
sttarum. Aiias.qui minamt tantum tur-
»; bationem,necvltravetba progredisur,
% potius inwriatum tenetur, quam de vi.
\ I c.querelam. $t..iit eleS. VVefembec.confil.tf.
i B.i4.acpotefthoc cafumandatumleu
! cautio de non offendendopeti.GoCMr.
1 i.obs.4r.Mmotl>.i.arb.iud. q. 140. Gomez..
\}.resol.6.cni neeluforiareddacur, Iudeic
\ seie prenam addit. 1.66.aiTrtb,t.$.Cod.de
\hitqui*diccks.Menoch.&Gomiz,.dd.locit,
?lt_ *-1L..ii*m'sJ«£jrtisB %rmmra \TI A r*t-ii* *H

antiquo Gallicevocabulo Hssitr ou dcs-
ster,qssoiprouocare signisicat. Hinc: lete
dessie, ego teprouoco. Idem, Eb vojer dtssier,:
dimicationem & ctitm denunciare cuipiam,
An sub verbo, gej)be»nnb Sttiifr
sjanbsimjj/eomprehendaruretiamrem-
pusinduciarum! Vide Myns. decai.},re-
stonsii.n.K.&Tl.
§e(jbe hoftiliratem siue bellum signi-
&esttBodin.lib.i.derep.c.xo.pr.Bocer.clasa!s
di@utat.z1.tbest.14.ssl7,
Q&<stJ«^§atxr.
Videi»/r<t!it.G.vecto gett>«sst3«&er'..
CB<8m'«t.Q5t9«nesf«t'n. ~
Begninat,suntsorores,quaenullicer-
tae St approbatas regula: (unt adstricfce.
Habent tamen aliquem ^ptsescriptura
viucndimodum. ".'"-.'
Ita&St>tOses»sl)im/dequocunq; or-.
dinegeneraliter dicitur, non tantum,
quando reguiares professionem saci-
unt, (edetiam, quando figmScarevblU-
mus', ab aliquareceptumesTehabitum
beguinalem, so wit ton <£(nfcsj(eissen K»
titt. Et hicmodus loquendieftatten-
dendus.haecque communis &generalis
vocula,95rosef tjutt/ semper inteipte-^
tanda&extendendaeft,secudurn fubis-
c>am materiam» t si de vera profeifiohe
loquamur,quarasaciuntregulares&il-
li, qui siint de primo & (ecundo ordine,
tuncdceaintelligatur.Sinloquamurdc
beguinis, &aliisnonrcguIarib, intelU-
gamusperprdfe(sionemnihilaliud,qU3
(ufceptionem habitus. Atq;tali calii pro
vno&eodemaccip 5tut: @se()<tt5>W»
se? 3.<tfi«n/»n* /|1<sst«in<jescl)(eisst »ot.
6<tt.Mynfing. dec. i.refpons. 100.iJ.44.fi'
jf;^.vbi&«.43.ait:Beguinatumnone(Ie

,?Vpcabulum'dissidate,yeniteyidetutab gjiJigemtegulaiem.necieligiofasefH-
loading ...