Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1901#0568

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
j!j$ TmH'3lddttJ?UWelme?i&C.$.C. .
£>tvxi)kl£>tfaf![tnl£>ttfyttitfy. ' |nrh- ®0w$)tt&S2«kw$tBirM6.
■ Videi»/Jit.r.»oJ.?StpJ«»t. ■ .; »<'4-^i^4l-; .
;.,•■■■ ..©ostaJWatsfc. ■ -..- ; $<mi$btitsf<ll<ii)tn¥sr>Sw&t.
Hostenditia;,jDosfenbienss/nnrcon-J - Primariasp:eccsCielarcas.qaasPon-•
ttiburiones&alirnoniiexercirus^nobiV t!sicisMaximiinduitu& priuikgiQlm--
JSjeersfeiierdicunrur. iesjenrecfis up.46. ' ■per»totbsncitieritis-.y»! aliij pe.r(bnisir
Stb»tid.p.}-dtsiit.t>.96,%u/2t.tig$tlt/v<:l ' donBissapetbeneficiisprimo vacarutisi
vtolim 32ttt$stit)ttlt>/J)ttVSb<mlvt\ quia ! confcrreconsueuit «tltettjlim beneficio-
ftruitufeudiregJiiexsoluitur.itfatgt?»" »l:r«Jtt«ttValeretrsditGeii.i.(ii>p5j^B,

s«u)«t Auentinus/.4../ii/.z8si.B.ybil*b.
iieit, qarfeudum ab Imperioreceperat,
nec ipu integru'm,vt milirarer,annuatiro
pendebat quinq^de vno modio fiume-
ri; nullopcofmsexempto»nequideta
inotbi *ut (enedti habita ratione-
DelureSaxonico prs;starehostendi-
,tias dicitat,St«§«ttsj Itjs«».4«{3«nt«t$f u.
4 ® etKJtatmssf mitS<mJ5>etm j» jtesj«n

7.tx eararioncquodinterta & getsera-
lis estbuiusmodi concessio & gratiaCa:-
satis.©««(tnbii«^«rsd)tfst«t>m6<«)*'
envsriinbe/ »nb spt£stnt«stonscI)rissteR
tiati Sepset* «ttsf «m ©ettsssj«Hsj »m&
«tne $>stitnbe jttt ^ttcfien »116 .Kesser ei»
nemntsenbtener. ©annSem SKom- 3t«i>
sct gct>tisjret»nbssesj«s ans alttm lobMQe:
ijerstmtnutt »ns ©etrcn^est jtt/ aufsti»

s&iisbtg/ ob«rm«$ etegattjj tesenmis b?: ncn j«b«n!pr*soseri»ser @offlSj>«ttt} befj
««fjettbengjftmb/beslbener iSjirsicsj »on! ,$eisis«»9t<!4tf «ine?5«tson/bi«.%s«r-
i6ms3as.s.te«(s.<i.?.j.i<i:/«ii.».>i4.Ve,-um i 5Kaj<sf.Satjwges5!it'gis?/jit sr.sewtsn/'

eiusmodi hostenditia; irt desuetudinem
abieiunE»aliislong* grauioribus subto

gitn.AnirJL>ihbtn"dejuWmitmM,c*p.5.^Mttf^

»•383
, Marquard.Freher.<i2c««/tV'. C*rot;$.
Cr*sidcstud.patit,JdofttnbitB$itteGcz-
rnanicum, leinitium in exercitu vel pe-
c»nia,qu3illadredirnirar, (ignisicans,
eadem compositione, qu» §ron$t«flst7
4J<ttttSi«n{t/3t«as<ri>i«iiii/tc.." \ ■
£>tt>tvel2(oX; .
Vide/i^so.G.Mri.©»». '

$acfyl@tlty(®tl%a$ttyctt§u <
\ideiMt^mfrnvirl/.^ss^tki0.&tk

bamit einem «tee gssritnse »en Jtttdje»
SmnbiCtiI«rg«ges>enn>erb«.2s(*tt>ann<irt

f#<r<inanSer#sfsrwos»«rbiWser$)t<rt«t
»om.iC«!!s«r«m sosdw 9Sc-rsc6rtsst' / »nu>'
£an«n»stKnSoS«r«in s)«ntsj&tt«ss< «neiV
n«/@sssssS36t/^te&|r/£)«cs)«ns/.£so<'
st«r o6«t ©tsss t s so»on bensesscn jtt iefjerr
gcoenjaiig&ringsSnSatssjgt&efrenfjas/tir
SSorn«s>mtm«,»nbJgossiittnj sn Scnsef»
ijenSsossetn ober ©sisstenjii jsjret <£tis»
sjalsttng 9>srtmsn«t ob<t 4<i&geSsng S«*
mifjiietsan««n.
Hine legitut Cnniritinio Kudolpsii-
Iilmperatoris, Sas) bt«^«t)setptimerks
preces »ss St«j)sit1nben 8«o«n solTcit.
apud Gbidafl. cuiss hxc (ijnt verba:
Kob«r»|«tJ Wtt @0si«S ©nflb«tt Mr
-."'": tu«/
 
Annotationen