Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 531
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0561
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PraB,6lsesmlenXtt.6.

«6 oblatione dicta:,eam ptimum obUre.
sintEcclesiasticis,oblatioenimestq«id-
quidPrincipiapopulodefermr, &cha
ritaliuumsnbsidmmaliasissijgtebvoc*-
tur.de cpia iltmib,i..detrbitrtr.M.ilii*ss.
ttnt.z.asttiyZ.
An tertius ille.va^go.O&man/aecess»-
Tio ex numeroParium jn c»u(it feudalib-
adsumcdus>Aifi£mat.K«/<8/.<ic/««fi.c-I2,.
toncl.9n.19.
Aniuridicasacul'at, qojedebetco-
gnofccreioco «srt«*£>&manS sit arbiter.
Ajf. C>nsultttton.Stxon.to.iptrt.$. qtt-j)- »•
7-/«'-'5J- ' '
£>&matttt est aibitrator, ttt W.6«t t><tt
Sii6trs«si?«nst6S*ta)«ti&anti[«/«ir-
qaoScbo Ojsiaeiutis ordtne, mtt Wts»
setlMtt6itt3<tt. Asbiter «ntem est iud<*
compioroiiratiuJSrttttJBsitritcgwrialJer.
Q jatenus in catnera I m periali com p to-
missiaccipideteirnt.roiiisiimeordina-
tSestin £X«(cWais<*.<&:r»4-M«ai,C&.
tWCompromiss"p(l(^r/cumJ./J(/.C«#«r.
'Wilbthn.Scipititcis.CtiHir.lib.).dtcis.i^t.
««iffnfemtmSscBtttWsJldjwtDtrsriite
s>uTm mit *<m scs>i&ttcs)(er<tm&e<>i>et JD6<
«anscgassf sit&eiaBtn. titfir.m/rktp.uit.
^.Legt.zsilis.
.O&rfato / W&ikfy £>W$t
ss,'f / Q&argerHcljc o*
frrigsofc
Verbirc£)&rs<js«(s non statimsignifi-
cat £«t>*s«tst(sd)t Qbtt$t tts/M«in< s59.
s5js«r«t> sjas/qua de supr» dixi/irtr.i. Mrfc
&mws»5t#/»credf oti»s M<sj^£>&rs$.

?ji
?<ts/&ocest-,sr»lciiciive!atcamIutirai-
ctionem.GyfeWB.w.i.S^m^iVsr.y. t.tst. S.
vh.jji j5/o/.ioo.Immoveibaiv-^c^{;
£)Sr%seit(cp«ra;ui»ettJ5a(««ect*si!a&{
fs«istss,Mticbf.ts.t.sdr.i.dicil.8.>i.n.s.-/ss^ '
ccm proprie iO&tsjsrit significct iupe-
riotitatcrnJJtttii/n.ttw^.rfKi/.ij.BS-gy.
fil.tfi.
'OmoimodaIurisd''<aio,OTgsiei)«iO(
irsgsestincocessioneCattrijCom/titus,
bvion.^ vcl pagi decosuerudmenototia
Germanian5venit.X«is».ifc/BM.ttrr itor.
c.i.B.ji.niCi alicubi consuetudo sir in 16 •
Barium.iJ.».?jiOi3r«cs)s.ii«riTi/2/.s.i.».5i.
&seq.Tbt>m<u Micbttt.d:ts.delttrifdiSt. attcl.
68£$,&yo.KdltrMi:ssi(..lm'tdic.ti.i.c iz.
/</.4si. Yidti suprtUttrtG.verb ©<ri<j}tf
subsin.
©&8.
Videi»Jr4i«.'W.w>-t.5Bi(i>(*«.
£>$«•.
Disiiraaiutdictio ve?,a».t,H« suina-
tutaimporcatdmeriuatem rerum intec
quasponitnr. Ug.bu vtrbt.§.iBt tttt iUtit
V.S.vbiDi. CvUr4ttiCi$.»11.9. Cttbmtn.
cms.+o. nu.sj. Solet enira intetdiuetsa
poni 1.1 i.itsnutmtr.Uxigmii.C.dtpro.
tmttor. Non tamen n 0 u»m est.vt Sc dis-
iun6Hproconi'un<aiicontr*ue«ccipla-
tnus. l.stpel.ctnimltUnim.ieV.s. tkva-
cabulum ©Dtrpro »ttt) interpretemur.
leitu qtti inproiuniit princ. sicert. pet. 1. cttm
ttuidtm C. ie vtrborsignif.U 1. c. vbi ie crtm.
tgiopontt. DD. &lnttrpp. ini.l.stpe & i.
UonUwR. it F.S. Albtrt. ie ttrgtmo. trtss,
ieer*pcsititmbjm.m.Ct)tbm.ans.4o.K.i$.
Quarenon lemper difiungit PatticnU,
Xxx 7. £>t(t
loading ...