Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1901#0137

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
:V' 'PraS.ObsemmoniLitJ).
Sristattb.
S)H'jTllttb est vocabulum antiquum
Gerraanicum,quodrufticiubstrihodie
arfsjetdicunr,.vu'got>rtfa<$/krinerri-
pium. Arque-italegitur s n .KensergriDei
n'c6* bej" anbern" SXecfjten«/>. i S. i» verk
©risfttriSalS Dlter/hocest, ©rt|r«scSer
&rtf«C& a[$ sietier ii&fesjw». Haimimsild.
Gtliaft.in Constit. &restr^>t.lmpp.sd. ""3. e>
i» rmiottali constit.lmper.sk. 8 r.

i©9

DedaussilabcmSrstsenofneSlacfii
tljeis/saluo iure cettii vid,- luialpk, Scbra-
der.ntts.i4Ji.iiS:&ii.os.979, ■
Vldeinf.lit,Z.3»ei)(>tiI.l!t.T.-^e9(
itmaSredit.&Iit.v.^ersangSrecfit. !«•
Franconia legitimalibe£oium,plurfcs an
pauciores sintliberi, semper est bes,hoc
' est,Q&>vnci:e: non.tiiensautsemis,&
vocatnrJierSirtaJeir/sta^ils/i.iwe^etl/
wesdje ».<nitinB«riigc&!t!jr«nioc'6kgi-
. tiitis, «n sfatt j|re« spfiidisttjeti* ob<*
ScosSrttsdjajfs. £)«r 6ri(t jwepttelpa-
renribus d;berur, & vocatutgtttei;! jjtis.
Tota eriim haireditas iure Fraaconico in
tres partes diuiditur:, quarum duasde-
bentur'iberislocolegicima;,tertia3pud
patrem superstitemremanet. Qus diui-
&o cum ad assis nomenreuocatur, Tries
psrenti & bes libcris Constituitur. Porro
conitat jlla harredicas ex borisvtrinsqs
coriuigistam viiieriris-, quam defuncti.
Deberiincipir , cum parens vehesta-
jnentum saccre vulr, velnuptiasliue ia-
stassiueiniusras iterare. Neerefert,plu-
ies ^atliberianpaucipresj &anipsipa;

rentesnaturaIesrec6te/anadoptiui,recfit* '
3«madjte o&tr «ingesetste <*8«stee exi-.
stant. ■_'
Hascconsuetudo multis absurda, ac
triquissima, & tam liberis.quam paren-
tibus non raro darnnosissima videtur,
Eamigiturexaminabirnus..' •.
Habtr.autem quinque, in quibusa
iurecommunidiffider. t" Estquantitas
legitimsebtfSirtltJesW. ILSUccessioin'
bona eiusquisupcrest. III.Facultatiste- "
stand'immutatio. IV. ^siquatio yriius &
pIutiurnIibero:ura.V-i£quationatura-
lis&adoptiuiparenris. \ , , ,-\ ■
■ Qiioadprimum &.quarturH nuili
estinrersubdiioscontrouersia, (scilicet " '.
inreriubditos Fianconia:,) nec exiure
Romano aliqua motieri poresl, vcpote '■
{■:b cuius iritiisnullaerat legitima, iu-
xtaDocc. vtiquisquelegassititaiusesto.'
Muito ergo magis introducta .augcri'
vel minui potuic , sicuti etiam postea
nonserriperSqualis illiusportio , nee
idem-.liberorum numerus obseruatus.
-est. Qujdquid igitur.Romanis licuit,ad
fine, quem sibi pro tempore prpposue-
ranr,c6sequendujniiicuit&aliisgenrib.
' quodsibi vtilissiniumstatuiirent, cora-
murivsiiintroduecre^eademqueauco- ^
ritas, qusmoribus maiorum.Rom3.ri6-»—
rum atnibuitur, quod dignipres quara
scriptELL.habitiiunt, dcbet&mori-
bus Francicotum tribui, qui illis ptu-
dentia& virtutenoncesserunt. Ratir»
autem yt digniores habeantur , eaest,
quodLL, iatork& autocisexistimatio»
aliaq; multa surrragia populo plerririq?
extorqueanr , vt legem parum vtilea»
iubeat : Qapdyero~eiuitasc6mmurii
vsiiprobat, duc«;"rationeohstruari vi-
'~: • ■""."'...'. '""■"; O J- detuso
 
Annotationen