Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 58
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0086
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
J? Pa»h]Mttbi*Weh»eriiC.erC:P.C.

i»jin.&ioi.ttm.To. Namnobiles & il-
ilusttespersonavnontenehturpersonali-
■tet comparere- ad pcrhibendum tcsti—
;moniam , sed pet fcriptaram sub fide
&a,absque cotperali mramento depo-
iBHEtj&depositidnem obsignatamlu-
«liciexasnmis transraittunt „sWKte $rtB
; J^i»fe6risf«n »nb 9>«ftJtaff«m.Qapd
ietiam in Bausria& aliislocis receprom
iest5SccosumsigiUa,. 6c piopriacmanus
&bicriptiolocoiBtamentieft;C32oper-
;iinet,quodinterpofitiofideiiurarnen-
it6comDaiecutJ.vt_(4i(i)ai»m dixi,Gtit a
tisiru.ss.
Incerdum etiasn examinatifoient te-
- ftesiHusttesiuramerrtoiilo , cjuoiam
aateaPrincipi suo,cui inset-aiebant, ad-
ftri&ifuerunt, ot» 8tm(£t)ttt/ Sstttlstsie
fyttn #«rm jttg«ts)«» / non recepto a-
Jiquonouo &(pecialiiuramenco.Mya/-
z.ibsirH.f. Idque surEceteputatGeil.i»
causisAuiicotum & intet petsonas au*-
l:..ai,iCa.i>li/iw(.!Oi.;»«»«r.ij.aliassecus.
Nam calis relatio iuramenri non debet
per Iudicem adrnittt, nist litigatoribus
consencientibus. Vidi etiamexammatA
;testes Bocfores sub- iuramento jUo»
• .quodin auumptione gradus siii, h.e.
isoo&orarus praettitece, t>tl) btttt (£»btf'
>4*sst 6«9 Srtnttgimj sfjrtc: '£>ouomt-
g«l«iff«s. Quemadmodum sspeciues &
pkbeij in iummatiis commissionibus
& leuioribus causis, ttyjfam&St&a»
■ ttyb/obtrttitStntSnbt/ &amt>fitjs)rt»
; ©sxrSemntlefjasswnb wjtsfwiiVtesti-
, jnonium ferre solent. Idqacpraxi&do-
«ec&quotidianaexperienriai. .
CasWquosdam,quirnistestiacdituti
- «tiaminiuraro, videapudHisstU/mgul:

i»«i«f.Videetiitmt)rt55«f3mss$t«ant*',
et*mm3/(sii5F.sit.X.*r.}4.vbiitastatuituu;
S5«ttff«nbfbi«©<s«ttgmtfj/ »«sc6tbs«:
$<rsotitis«n«b«rJJ<tt.»nb9tsftei^c6ttsst
ber» Q?tkg<m «nnfr^trfofttn «ttp b<«.
©sSsfcn gefcnfosstri jitjfjrot ©t««Kc6#"
s«n/t|t georbmt: SStnttbif93i»rg<rt>«*
asrfw kgtsjrtn / »nbsfjr« Srotrorjfe «rsKi*
s*«/ soss«n fRjf;ncnbs«seff>m3<«gmtfp
scsmsbfascmt mgtfan/ stmsftsfc6»itKr
js>rem ^nfis*' fcsigest / «n$ s>«t) soRStr
^a-n/wfe cs eSSnrjer gegtn osr^tri.vtt»'
Sissftrsc&afft Wrfcttffs sinbs : gstidjtoos
ms*btcser£rccp<ion/t»amieint9>crsott
sstt| str jjtrtjoptr SSifstvfcliasft «imttt
9St'!rg«r«tn3«!rstti!gg<&«Bjaf/»ne»>trt<
tttcstnsoscfttts g*«sn«p »en bem / »sbes
tttsd)cttct stscttstfjat/ tmgttasstf' »nnt>
snjitrtttf: «Soirttt^Sttrstrmtssftrvimt»'
St«l3 f b«sfe(cw ©«rs cSw/wofs # bmu*
rr«3enntf«/sosc6<tfa{so6c{(6tb«m^«r!»
ober csticm»om 2Cb«sjirtrs«t«ietts<ri<n/'
w«bif^ersonAt»<s<6tbt«gttt3mtfjss!s.>
S«sasf«s/m<sb«n.S>«rattssttr«3J5)«rrob<!!'
@e«sm«nn'w«gen fbstjier2smasfttns »nt*
2snjttrs en bte ^ersott »or btn£anbr«ef)s«tr
fstsct)«sbrs«'n »nb f«rmmm«n;/ s»t« in i
iatiMmJitXdttj?. gestutfsf-
sic■& ^>:^rp,©e^mstsj<s«m.
Verbavt9©d)lsms4)<ssttt/ aninduv-
cancob!igationem,&quarenusvaleant,.
hocloeoquxripocest?&viderateaiuts
mento xqttipollere. Sic enim promisSo
btt) §nrsfsic6tt» oberXbtsstJjtir (EJrtn/
iatament8compat3tur,<aiia.es>j(nw.5y.
i MjKt/Ti. ets, 17.quan.to magis cum quis fe-
|seobligato«t;.©c6jsltttBsW«tr/quo.n.
dutibteftobligatiojhocinagiscstattcn:-

W-&480. &l*si>>,.mIMmmnii. dt. : denda^cum.yerbainobiigationibusnS
loading ...