Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 285
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0313
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V/de Paulo ante sjssttgsics) »tlt> s)<Ut0
siti$«i<mli(ljw6$mtt.
#ss's^<SmtV<3mbsc&'%,
Vide hjs~Ut*S.rtrb.&(tto ©«nifts»
%• ' ■ . ■
J5«{jf vulgo vocsnmt KebiitwSBiei
s<n/somct>g«i»isj ©rasj06«t JJstBsra-

Tra8Msirattii<m.ZitJH.

2®s

tmi. q.Sjntph.p.z.vtUrt.v^jithiv. 8«$j
fc«j? i«n8g«rscJjt3 iti JWms«n5«rg ©<•#
t»ons;<is »n6 «stes QJrandj stp / 6asj <i*
i«6<S aorssofcrgfccsen (in ScfemSr
8«it) e«man6«m6s« 5824» / iwtcJjisre
Sgtisf«so6<rJ5<im6i!$9<n / «ttss @.S)?i*
d)«<W»<rs)t<t«nI«js< bijs»ff2sn6r<at. i»
Rtsorm.vVmii*tithb.<spt.ttttd.%i.%.<SiO
akttin Sfcijtfman oo«t gunffmwster/'
oo«t »ns«r gtats Jjesm J«rger/ot><r c<trj*

sprfe »no «natisjfrassics) Itegen bUtkn/

»ll6$tt 555i<fentB'etO«B. Ex tta vocariex
pcws (um in in Baronisl.imburg.pago
SmterajjetmmEianconiiV
#cim.
Verbum,$«im/(vt©a$«sminBata-
oiaj sumitur pro Saxonicx Gcntis, qux
illac olim migrauit,Colonst,,pomeeriis
feis circumscripta : denotatque circu-
iBrn velsepiraen tum , quo pagi (iue ter-
ritotii cuiuspiam limites includunrur.
ttaus*.HolUtii.Ami*Uib.z.ftl.StS.libr.Z.fis.
}75?.& j8S, %.nic\m.itimtttrritoT.t.$x*
t^o.hodie plurimrpagi inGermania ter-
rninantur nomenclatsone JJeiftt / vr
Sssim6«(5«(m/3torbjHim / ©«tnttjtsm/
& «liiinnumerabiies,
#<tmfas ttm&-
De traductiombussponiarum adma-

tC.sil.88.
^ct'ms««sr)s.
J5«imsitcr)s iigniBcat, t»an <sn«r«sn«»
ttt s<s n«m Jpattst mif «.«n>«?n<«s Jj«n6 sts
tSitttsttcsjs. Komg.inpr*8ic.{M.n8. vbt
notat ex speculo Saxonico.stw». I. Sjmph^
p.i.s.ixq.nujf.
%<W%atirfr
, Obulus o6>A©* Gerrnanis J5'<sf«!#
quasi JsJO&estt di&um existimat Geleni-
usse4fallit.NamqiwJ$'<sf<tr)obis,vt&
sclauis JJatsiS-dicitur qus.si JsjassW H&
estiiemisj^ieo^mn.quiGepidanoliemi-
secla.vt sbitasse minus conueniar,quodl
Frelierus existimauir, jQasfajdici, qui»
Hails primo signatus suerit, tanquartv
Hailen sii.- Nec $ftm6s JJ)«£s«TriotaM li-
btamHallen(em,athalleromtn,i.e.hc--
miieclanim,vtvultGoli.nojltr.rir.. AU-

«itt»6s« ^|<smf#tim«;/ quar fierisolet '■ m*n.ttm.v.p*rt.t.fj3^. Sednsssupraex
interNobiles&Principes. Vide-SicbV Crasiocontrariam allegauimu» i» vtrb.
*tl*mmtr.j.Ctd.4tctn&tft4bams.A*tfol. ©ortgu!6<mi«.G, vbivariasspeciesScjiS

»58.
^B'm6af3W.
Deverbo J5<im6«rg<nv ViitGylkni.
Uh.i. iicif.j-.stl. yj.& 38. vbi dr Saltua-
rii< & HcimburgrnsibuJ »0ttSSB«s6m<(i

§>ftm6tt)<S(r^nnorauimus,nonenini
vniusfuerepreriiautajstimatlonis,
^ctKrjittSv
JJtjftrjto* ratantur numiilll, sossltjF
*<n 5Jit«i(jum /SO&rscrcrtaowt/ SS3ro6t>

sfttttvlst ^ti»{)tkj4n,H»a*c,G?(ffMB. fencsm/tc.mmsf«n6<3«ss3«6«ntt«tS«»-
©n il| 1 "-'—
loading ...