Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 287
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0315
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'PraS'. OhJehttioii.Lii.si: 487
Kcfjtjtnsj ^qnod rationearextwaenei»! Hsc aatem omnia debencarprexi"

Sss Jj«rb(scsss»nb SpsctlSe* exsoluicur.
J5«etpfu^r s si ein SSetK/»te bas ttg se»
Bmbesj 9B«i6«3«w«c(Hs6 gessanben/ein
Siscf) mi( (in<m 'SiscSsitcs) »nb Jpanb.
4«(lm/ einSSancs »nb <S(ti6 (mi(iti'is<
s<n »nb spfttfeEe. ianbree&tiic'.!.,««. u. &
idproJJeerpsitsjsinSaxpniapronuncia-
tur. Coler.decis6o.mi.sS. &"debetut pco-
«moagnato. CoUr.dXoc.mt.si.. S$ttt<jt'
mt ~a6<t iss bcg eetss or&enett «ssianne*
©c&reert/ s«irt&«sseer93f«o gesa«esf»nb
gcj<ume( / ©c6isc »nb 6<|seri>trntsc6/
t><n tx in sctner SXassimg «$abt / ba <r
(s«t6/setne%(tcl!e5?s<9b<r('inqtiodam
cscempiati excac, seitU&tsfe it[q>&<r)»llb
J-X<t»fui)[/b«0 i(s/ <in55<s«/ein?iscs)»
t« cf)»nb J>mb<ui<s( /jnxi) Q$ccs<n / bat
(tnb5tt>o@cf)iSjse(n / emSiscbsejs<(/<itt.
$tjs<((jacs en/ ijua; vocanmr res expedi-
cotiiT,vc sunc viri morcui gladius,equus
eins optimus cum ephippio & sreno,
dy.peuseius&optimaaimatura, qaam
in theca suaatmorum habuic» csm mo-
reretur,vestimentaeiuso(uotidiana,le-
fctus vnu»>mappa vna,& vntrromantile»
duapatina, ahenum,vnum pro coque-
dispiscib. &cliraac5ser.gi.s<5enseisjt c.
s6.num. 8. & SBtidj&slb trt.zi .mfin.& i,
icmbrecs}(.22.&3.4anbrecs)(.38.(«js.a-,
Ur^K.xos.nu.}. Pfiih.cenf.TiO.ua;,Mod.
Tist^enf.i}.q.iJi. 22.<>lj.roi.i- Ha;cta-
rnenpro vsuvariant, cumvnoinloco
plora, inalteioaliaincerresexpedito-
''«s^eesjetDettcomputentur.surecinili
Ca-sareoJJttrtjCtWfseplaneestincogni-
ram, quo desunctus relinquit aucharee-'
ditariaautfeudalia: quodiecusestiure
Saxonkeigtoutantedicaiuta. ; .

mo agnato, etiam antequam mulieri (a-
tisfiat desuadote, & prasaliisiuribos
muliebribus,sitr«nbersrejstc&<t©erec6>
tis3s<iti.i«nbrecJjs.24.c»(.ci.;cic;»i.tf.vM
& n. 22. disctimen ponit bssj Jjeetpsitjjs *
snbJjeerjeweststsacitjquodsciisiKjiii.
(»<A(/s.ait:.£e<r3<tvett'eseuexpedicoria
sunt,quaematit6relinquunmr j Jj«s»
pstijs autem qnae. agnato.
#m&amt.
Vidc snp.lir.F. verb. Sgantt.
S)tti vttostraw.
Vide/«^./«.F.wi.grawtn»nb3tinj»
srawen.
ipasommat / ZH %&im*
atert.
Vide i«/>4 2Bi< j^erscmtften.sir.^JC.
- Vetba 3s(t ^ersommett «bet »on 2ss»
«ertf&etgeiracss/idem Ggnistcant, quar»
tjuod ira sit con&etudoineererara.ad-
eo v 12s ss jJersdWmctti siabear sirn ptiui-k.■
Iegii& coasaimuUson.ptrmttlttitUtgtte *
inl.de qnthiu D.ieU. Siiktr.. ejmssmi. i.ntt-
mtr.42, • ■
. %<nti$s<il.. ,
la concessionib. priuilcgiorttm yaU
gohscvsurparisoletelausiiIa:boc6»n«J:
«nensesnJSerisstjsetsen / ginsm/SBnj*
gett/ gosge m reisen/ ©eredttgf ef«n tm&j
(3<6ers«m6s<iten»nsc6<1b[rc6/«. Quats
iitur hic qaid voce JJettsijsetsc» con-
tineatut} Ec videtur per vetb. Jjjssitfisjy
stftett denotari lurisdi&iohem & fupe-
rioritatem, velregalia.verbi grttia.Ele-
ctor FridericusMarchio Braiidenbnrg:
AnnoGhristi'1434. cioitatiK. cbrrceC.
sirtalepriuilegium : ®af/SSttrSermei»
(ser / SRatj / 58i5rget »nb<ianiie ©e.
meiti*
loading ...