Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 320
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0348
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Patdi MattUaWehneri 1C. e^CP. C

<de faotute ac tltiilo ex qaofiossidet,
jsessque intetccssionis media- Sc ratio-
ziesproponeredistiDtSte, minutatirn &
«i consilio Aduocati intta fequens tti-
.dunra i vt intta proximum 8. diem
possint litigatotesremirti adcausamin
publicoauditorio perorandam, atque
ira lis noua', cuiea interetssio causam
dedetit vel finiatur statim vel per Iudi-
cis interlocutionem ineumstatutndis-
ponatur, quinegotioraagisconueniie
<videbjtut» sinreuspersuam siuetergi-
sctsationem ,-siuenegIigentiam difre-
*at cognitionern , statim mandabirat
«ecutioni (ententia in eius prteiudi-
ciura. Saluoramtneiiute ptospidendi
sibipet actionem, quando &pto vtx-
quiu» melius atbitrabitur. Si vero sp-
pellatumsitisentetitia, debebit appel-
jansintrodactteappeltationem, eamq;
aduetsario intimar* intta quindecim
«Kesproximos, adie intetpoticxappel-
latlortiscomputandos.siadaHumsupc-
rioremiudicemadSenatumaut adRa-
tionaliurn Cutiam appellatiexleuolua-
tur,alioquisiSenatus appellatussitaut
<Iutia Rationslium, siet ea inttodu&io
& intimatio inrra mtnstm, quo elapso,
€id sacSutn non sit, pronundabiturtp-
ptlUtio desttta, necaduetsus eam de-
(crciontm dati poterit testitutio in inte-
grutn nequidemexrescripto Principis,
aonmagis, quamsi iamcitacusciletad
liteto de destrtiont ttactandam. Pras-
Mt^uatn si ptr scriptutam constatetd*
contractu habito ad ttansigendumdu-
cantelllottmpore , quo potuit intto-
«Sjci appaltatio, dummodo per eam
scripturam comienttir exptessim , ne
mogoaiauodaeendx &protequen,-

daappcllationis interiro currant, ai/o-
qui solus traniacttonis tra<9:atus etiam
per sctiptutam probatus impedire non
possit,neappel!atiodesert3pronuncic«
tur.
Ariictivs XXXVIII..
IN appellatione inttoducenda debe-
bit appellans per libellum ipsum ap-
pellstorium otanes, quassc habereiu-
stas putat appellandi causas, qus vulgo
gtauaminavocant, exponereclare, di-
itin&e ac minutatim, itemq; si quis no-
uosatticulosproponendoshabcatjcos
ptopbnere.deq; ipsbrum veritateiatatc
apud ludicem perseautperinstruct.utn
Procuratorem, quiproeolibellumof-
feret.ideoq: necab alio.quam a Do&o-
te &Aduocato diitari subsctibiq; pote-
ritIibeHusappellarori»,vtprstereapos-
si t oontinere latibncs omnes iuris,quib,
velitappellanssuam appellationem in-
sttuere, &iudicatumimpugnare, alio-
quineqilibellus appeIIatotius,neq;ap-
pellatio ipia vllo modo admittatur.
Quod siis, contta quero sppellatunt
est, literatanticipatoriasirnpetter, vc
appellationi nondum introductas ob-
uiatneat, tencbiturappellans, curaai
diemsibldtesaminiusveniet, eoipso
die.& »«a comparitioniscansas siisap-
pellationitleddtrees consilto Aduoca-
ti, scrIptut«q;abAi5uoc2todiflatas&
subscriptaseoipsodie edere, omniade-
riiq; illa facere, cmx ptoxlmediximtis
per libellum appellatorium fietl opot-
tew» ne alioqui nuilus ei «d ptose-
quendam appellationem
ioiusrelinqua-
tuc.
Ai-
loading ...