Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 403
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0431
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
^srnM.Oiisirmm". tk. 1.

$ta$)tl sonBern »«•(« <6< nxrBm ftc6 B«r,
m nit&s s<j)tn i noc6 Bi< Jjossartf) »«b
@iig ftc6 »<rs-%<n s«ff<tt / »tt» Bemrs
fosgmmSaen/ »<!<$< ftc6B«rsstiss6<g«»
6m / »«6 stxil <s stj<S«r SR<nsc& os;ne B«0
mejsr iiim 95t|'«n *ss jiim ©w<n »ott
31(imc!nclmitc»nB3en<i3«!jl / inBem
gar(<sct)f »nBe«lB jim<mitt«n »nt> sogfc
sc&icst nxrBttt / Bagfwni<6s«sl<m!;)r«tt
3R<iff<m gs«tc6s<sn/ sonB<mBi<s<£6<n
<wc6 »i<(ma(t$ mit »6<rsr<sf«it /' vnb itt
so(c6tr .KimsiBurdj ftcisssgt »&mtg »nb
a!soccebiisa<9i.)o:bus<in<nso(c6<n(t«r»
csm hsbitum Befommen / B«s fte/ ob-
laraad hococcasiortL &t<s<(6<St auc6i»o(
«i<3mjf)r<n<!8it<n^«r!ns<sb<rjH3<6r«a.
<5<n nicfjt t»os »nt<rs«ss<m sonncn / oess«(<
&<«&<r3(<i<6»ossof<insut>ii'[ / «ttig»nB
§6ss(ic6 8« m«c5<« »nb jtt »<rBr<fi<n
«>isf<n / J>as « fosdxs nis m<res<nno<6
»«(?<(;«»san / sottBmtBarfiir/sssSjsjm
m3itt<m 3<m<i)n« / noc6»«ncs gusagt/
»nB <« «ncf) mit «>ircs(ie6<r !©ancs&«r>
seis su &eB<ncs<» m'd)f »ns<r[ctsf / ?><r.
8«<& «&<r t»<nn ti aupfom»S / »ni> os.
fenbur »irb («(*B«n!i«ttc&i»oS&(sjtt<i<
ten sugesc&cfxit »(«$< / sontxrsidxn
toatm <s so(c&< ©<s<((en iit <jro6 m«<
<&<n/ »i««si<8<»oItt;mt / Bi<s<s&<«6<v
b<ltnoc& B«rg<g<11 Di<s< ;autelamK>ls.
s«tt »nt> 3<6r«uc6<n / t>«s st< «t)titc6<
Uttti «x!c&< ft< ftct) (xsorgcn / Bi<s<S m<r.
cf <n/ »nt> of<R6«()rnmoc6«n/ pet caiu-
maiam »<r()«sf m«c6<n / BamtOfcitcn
nicIitjejEmifcsftxrK) <r«(s<r<rsi «6<r
sn s»«t / »nb mit <5c&«B<n 3<iv«s>r
\mb I »nB im SXkrcf »n& in B<r Zt>*t
?nb«t/B«p<(S»arstp/tc!<C>cei'olibroi.
OSic. stjirts / Qnj-d totius iniustitix
Oollasapicaiiorlic, ijiiars cprum, qui

c«m maxirr.c fai!ufir,/d Uttxt) agttrit, v£
bom?iric0e vidssamur.
®<roft)<3«n Dann em<r j<tcn £•>■
&rigs«is g«rjjoc&ndJ<lgi(s / &as) }t< nldjs
«ITcitt ttt $S«(s«tsimg »nB ?8cs<Biinj
B<r SsUtsjsfu&eit »nB @<rt'c&t< / "son.
B<m «uc& «K<r 2Um»s<r »nB ®i<n(Ee/
S«t mtl tnafyt f)«6< »nB fo(4« / »n>
B«S;«m'ge/ fo B«ro&<n Bauon t»osm<s).
nms erinsert t»orbent(t"/ Bamisnic&r
»er?5ocs / t»e(c!)<r«i!c6 krjrosssn »n»
sjojxu SBSnme Bic6< jimcrscSonm /
sonBan romn <r Bi«s<[6<n giti$ stinit
Zts n«c& ju scs)<(<tt rx"c6t »<rm«3/
B<nnoc6 jttm t»<m'3(?<n Bie Jtno»»<n/
so »i<s cr B<r<n «r:<ic6<!i s«n / Baiieti
su sr<ffen psj<gt / jism @«rtu<r jcsrst /
»nB ©cSstxine / ixren 0e6rssiic!) ist/
ssiKst trcgm «sicB« axnig »n& §<rit!s<
sc65isi3er?Siirj5e(n/ st»«nnftc cinbesfevs
mc6s sfnBcn/ noc!) cin (n<!;r<rs »<><r.
fomm<n »nB fasxn iomtn i B<n jsiu.
r5<tt @ars<n »m6im»uM<n/ »nB scknc*
ltc6su!i<rE>er6m / saZtbtittm »iid(Sc.
^itssen Barcin gescfinft »»» &<si<s[£
»<rB<n mo«en. Jntcslsgetttibm iat Ui-
dlutr.. .
@o[i«6crB««3iissisi<n2B<rcs 6«.
fotBere / snB wiBer in gitKn gu.
s?«nDf 3<6r«c6s t»<rB<n / fo musj m«rt
5u £S«ts)sct)(«sung Besfeti / lticftf icitse
initiiwn »nB rxmt £X«tf) g<6rau.
c6<n / »i<( t»<nig<s: fosgcn / s«(c6< s<0
6<r ®«c6<n f>(tUn l B<r<n i£nBtsc!)«sst
sT« s»o(«n / difj snm ^iittgstcn^ag ft<6
»<m><i(nmoc6te/ oberff<[<sxjtiso(c6«tt
@«<6<n g<r«pt<n£)a6<tt/oB<rBarin id-
(u>cun,oB<rt»<(c6<son(!<nB«iion / B«s
b<r g>roces mtt («i>g gmig»es)r< / $u*
g«ng/ Sstim »nB 98ottsxil/ aus t>-;\m
2<c ij, Mu
loading ...