Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1901#0546

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
'ji« . PmliJldJtthteWehsimJC.&C.P.C.
ncmrei,mqaaimp<:ndir,doncclpsime-
lioramentaToluan.tur, l.fiin aiet.itcon-
dils.indebit.l. Pntului. dedolitxctpt. Autm.
CnpcmdiCt[.rf.ri.y.',

QaarnJtjvsstllasinuestttTiramreno-

N.
HOltemeVperturbatorern picispu--
biice fe«f ■S.anbsttC&cli^ «ciam in a-
iieaorerricoriopenecjui tica.Getl.li.i.de
$sceyth\.i.4.n.]6.-£r {en.& e.16 n.i$.Myns.

l'arip;etit,&Domsriusfeud!obcertairr)< 2.o&/!28.quen.adi,iodiimlat>.one''Bseg<»
Frdime!a,t>ceupationcs,.velaliascausas fSJfsid)eKei)si«n»rtbSilgsnecJlf/gK!).
'mtia Ifgiiimum tempns innestiraram &«ltter/9ita&cr»llo93?c>ri>er Comiahoi
ronpctest.ncrvuU.aW/WaHmancirtcttt |enimpetm,ujcaBKsslv1c{jsi)[e /vtquis
f;td)(so6as&«ns«ifj«tls<tnnotfctt?iS/tt><rbt!calewinsuocapeici "cip<ac&t>eisequa-
i snfcrfcsseiioemlejenmanairsf sesnege»; tur.eumqueinalieno tetiitoi*io'«pistr
sf;aite£ef)cii0|7mmgt»!io2Climtt!>ii!ngo» j modocepti>i..>s/bisist=mr.Gii/.&7.fccw..
fcer^nmafimmgc/eirtSSrusjesies anffetis»: 2cJ.jo.3i.c3?n!)ma9msiiscf5etiftte6s)tii(^»
tfiegtnoBtrSiicrMtettDeiittmjiigesTesst/ sigtttSasfaioet. &es<s}ctO!gf«fampt stimrt
fcafi (ritimBsittcn tte lesjen* vjmpfcwg.; ^gettBatibten. tmno .Qtssfct» tn mttsee
4i«s {« y&iifjrentier sett Ottniesjenjerm. gesf/aucsivorwmiiesjeotc Secsarasrott:
gesi:CBt»iir.ai gcmsitct. 9cac&Kr«n3<is sc(gs/gegeii,t>en •^clsern »nno§ric»$r<»
asifitandenoiret *>ro& oittf icfcm ansu. cf)ern/atics!i>enjf;rcnrnb»er«n5)itss)«Ifi
«ieasoss/VaraitsJljmcfmietenm^ctse., fcnt*>nt>t£nt?>assem/setn©egmtBtsir»ft
st«f>«n/e>i!«t(inanl>«t»s6nett>«r58?iisj<t« ^Setsctsgungsbsm/jttfriscftet^sjas/Wer
«s'gc$«&entBir!>t ;tt><mn«rsetit«Stetitn>»nr.SJ3e(sfer<5«o<tt
Vucatatauterr.SKttsiCstes/ quodper i tua$X-t.s.i t^'..Sll2Bbrms>«3snn.ifti.
illamcb«mrnprobetor inue;stmi>s?.pe- ' ^>>mianOfti«o«ns.Ss«3>a-.n&<r§rs<0»
ti'io, t>aj5 e'r o«ri«5«nmanttg«mus)(«c., &r'jd)er.sitejs»^uodcamennrcieceptsi
.,eDCrang«mtl5t«fs!a&«: afasen.m, lim ; n«c..e.iaie,-d"«> •liT-, voJr t>seSKisser»
tra iiii.d tcn.pus ar,nuum/tei;or.apds scSajssaitsfcetr! SX«tcs)*<<3'* SK ^isttn&ertj
inutstirori vasaUussenonprasentaslet, • 3Cnnc .f i•;■ i!i jsjren *?<scl)» ;S(ti i<ttt.
necteriouslTstinnestiruram. fendnca-' 9tetcs)*t'«re!:6en.Cs>,-, >.. G./.ti.:.16^-4.

derrr quc.d se- hs rst, ttxnn «r,?g«tr!«set/
»ni> SOVtifjttfcs ersangs tmnt> emjisartgen;
Datitrci) ;r &«sej)«incn stm / cafs ts an ses».
nem Ssessi nit gemaitg«(t nocsj «rs<(.
gtlt.Et it.i m pradcita cotti-_
. die scruatur.

Ds«'tct)«a&scl>«& ijjs $.»nt>c)te»<is.rtii»7..
MnbjsWtJps.wJeiurisdiS.lmferiit. Rtwinw. ■
tittsitf.. ■
^acrjf0?c)«rt"-3..
ScadjfosgenW /. postc* ,,an intellig*-
turin conci.-cnti vcl exinteruallo, vidt
TintqueB.mrepetit. Usiynqunm. Cei.isrt-
mmi^dmtttun, m iirk. pesiu.stl.joe..
, vbi~
 
Annotationen