Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 557
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0587
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
wm

TraS.Obsiruatm. Lk. R.
sctibete.Ratioenim,qnsr.ttonpotcstin-
telligi,non videturrcddi: Irnmcintti-
cstaratio non cstratio: sed magts exin-
tticatione rationum frsus & dolus praS-
sumitur. &aduetsus illamintricantem
iutamentura in licem defetti poccst.
Fallitjnminutisj _qBaetsmtncaca:J,nci
scriptajjuramencotamea.administra-j
toris standum esset. Irtiuise. Munnox,.in*
tr.de rttiocin.t&minissrator. cap.10.nu.4i.
cuntseqq. TamenJDpminiiniisnon (iot
mmisrigi.di,nam licetis, quiiibrum ta-|
tioniscxnibetgjpbare dcbctomniaeiusl
capitula veraerle, tamen probatio fieri■
potesit, perpriuataiyngrapha,imo&
peiconiecluris,ii.c.j8.tJ'/<?. t
Ad quamqui tcnetar, eciara teliqua
vel rt stantia loiuere,denique & copiam
tationumei, cuireneturtationcm red-
derc,dateestobligatus.y«tM)'ii.iB?86r.e^
nigr.titXod.in quibmctufispign. pilbypoib.
ttcitjontrtb. Solutio autem reliquorum
etiam conieocutis & prasuroptionibus
probacur.vel ex diucurnitate &tacitur-
nicace, raaxime si ra ortuo dcbitore cre-
dhottzcaeik.MiMih.consil.iu.vol.i.Md-
sctrd.contl.n9.num.1j. quosrefert &fe-
quitut Munnoz,.d.tr.c. 3 7.B.4.J & €. Dc
mandatis compulsotialibus pro cdcn-
disrationib.muitacongessit tet.Vrid. de
mtndM.z.c.49. Id quodin toto ossicio
qua-storio omninrn difficilimum cst, t>5
Xtnpt wttt «jtf/ sagt stntt/tvmn nur 6a«
9J<cjuiiin<$tj>ironis wttt. Ob cuius me-
tum plutes repetire est, qui velsolsi vet-
tunc, velalianonfaciendaperpetrant,
qucadmodu Iiil.Cats. ob metumteddrs
tionrsrationuatmacluiliamouit.vtte4
censetPtt,Greg.tib.s>.c.i.n.i.itism.deRtp. *:
Similem ob causam Pcrides concica-

«7'
uit, ne (cil. tationei teddete tenerettit.
£ conttarioreperiuntutDomini, qui
segnius recipiunt rationes a suis rece-
pcoribus astu forsan &calliditace qiiai ^
dam, vc eos sempirrobligatos habeant,;.
velmortuoiunstelidttjconiugi &libe-i.
risimponere &aliquid detrahere faci-i
liutqueanr. Dequib.vidislongiuiclis.i
ierere odioium.. . ■
S:dcdcraiftatalisoptimacauteIaert,
vt administrator denuncier Domino,i.
qualirer sit-patatus ipsi-raticmemred-i
dere.quodsiadrnicpercinadterdispun- \ -j.
geretationem detrectcr.poteiic- ad boc |"
a Iudice petere.vt ad perpemam rci me- ?
moriamtestesrecipiat:ciratoil!oDomi-f
no de cuius prxiudicioagitur,&c. M*n-\-
noz,.d.trt8.de ratiin.hznc pi axin larius oX'f
pulcre demonstfat t.6-.n.$>${
\ide sup.litJ.vtrb. €£tjt»nt>€c5ft .
Dtccfjf. SXit Dtccrjs.- 53d««cJjs6»^
g«t. QBterccfef. gMmK'c§ttit..3#
scr(Mil>.rcct}sene «jcmdcircR.tstad}
gsmcitioi 3Jcc|sai.4BOTP.
sferccrjs&af..
Vide siiprtliitr.M.verb. mtsolxrcsne;:
9t«tt)t. 3«m mts alstti 9»d)t«n»n& §«♦
gs^mngm. &inf.iu.v vab. »on«cBsS<
«eg<n. &titcr.S.vtrb. it<jj<t:@(<rj6siiitt
3U(t>wi/K.:&Rt.W.~virb. n>tt ttcfis.'
• Dcciausuk: 2s|f«ff)«(6£U«c6«n*g«<
tv^t<n/videE?«<yr.CMl>.»»/;i5.».i47.
Etde clausula : SBttt) sohst' stllttSdllg :
g<f)a(t<ntt<tt><n/ mt &(< gemdne 3Ud)s t
»n»»Mic()<t.iant!«6raiicfi.aHgtti<s)<s: an
de iure communi, an vero prouinciali
interpietanda.VideP«/.W«/«»i.«»/.4eSv.
Attt 3 ptre,-
loading ...