Wehner, Paul Matthias
Pavli Matthiae Wehneri ... Practicarvm Ivris Observationvm Selectarvm Liber Singvlaris — Frankfurt am Main, 1624 [VD17 3-004662M]

Sheet: 611
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/drwwehner1624/0641
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'PraM. Obsmatlm.ltt.S:
■ssjttt m«m«,tscl)* etafss«,©(ass«(recljc b«.
mstjassm/ aud)betrt5?4ttss(;aup sesne
'© esut Jrniifj »ttb ben <2$&ersd)(««, o«wn
«tsrsd)sen »n& 6«j«J)[ms«I«n »ss mussen.
Abhij ©(«jfesjjtttettt di/cinguuntutbit
©cejjatttcr l somdjtftssffet&«r/b«ttnbe*
ss«sfe[&«Rri ®rkc f)«l&en muf m«nfid)
»«r©s«tt@»«!j«t <gt«ss«lst«0!J<if<n ge.
mSg 5«(f«n/»nb ©(«ssestecJisfja&en.SKis
ben9Repgtts<rtt«set/sbmatt&eredjsia,et/
m««maHWMUgsesabenfut»&cr.scs)tssm.j
Licetigiturdeiarecoramunrinflumine '
publico nauigar e ,Sc merces pra:terra;,c-
te« licest #nnb «nff «Btricjtitna «e^r.
il3)($3o$$nitmmtscM bengoEsfaden
«ttsf«et)«!(en toetben sots / fcJn/it «n Ot.
mi b«emi«< ©t«ss«(ttscl)cJ;«t«c&t«c&s/
contrarium tameu vius ohieruatiu loci*
*tt ©taffe%«fect)ti«,r«tt '<ca priuilegiatis,
Eceum Elctioi PiUci;»us Rherii Anne
iT7f. ittDwettJKfti» eiusmodi iut« btt
^SsssffesfstpjjCts vsurpare co=prsscc, per/
SpirenscsobceotoraaditoCxfareopce-
naUsiMchusulatiiohibicumfair.Vide
•*Gylm.to.?.Sympb.t.i,ut.i%.s.#$.&sijiq,Si~
mile sere ius est b«S <Bl «ws tecljt/. vt »pud
nosKitcingatvsurpirurexspcial priut-
Jegio,b«6ie©c6iff / @d)esci) »ttb§(o|/
sobenSt«t)r.siu(ji)er«& somme»I essej)
©etretjb/Jjolis/ie.obet ber«[ctd)en / brep
^a«3J?«rcsr«d)tf>(isten/»nttbbe|t»««.«n
ssia((«enmit|Ten:S<:ciis,si)e««Keg«u(et
ebewser (Wte 2B«Drcrt setjn / »escf)< m«n
*ss sHt«e!<t«tui ©cBtin »n«ttff«ef;«ssen
«ejen 0<&u!>Kti*ett gosssortpsssirmlSs.
set.
©tall&lru&tT,
Verburo,©f«lsc>tubet/ &ciusm©ai

niuriosiim sui nltusinon iH.'Sitrmjm.
Scbmfs.a%sil.'s$MJ.st>it.i .GHktasmittAr-
bmiudiurimiml ap.z s«.j 4.5.4. »0.3 J.'
stl.izS. quemadraodumnecv«rb3-.eilt
«ftetsstettstet/eittastet 85r«seti»cnb«i».
berScbauitijse*- GjUn.dKis.ctm^.mi.
jio.Iiki.
€5samm.
Vocabulur» ■©fSSJJmSr SgumeMSV"
fjnarionem.&familiam, quatantumdl-
cuntut coroprehendi malculi.^erlKssR»
Isd) @f«m:©d)»ersm««m:cuiopp*,ni-
tur©pte(m«3en/ ®<W>Kdj©{s(jj[e$s/
qui» fcemins non dieuntut idone* «d
canieruationcro fatn Kas & agmtionis.
But.inl.pramncitth.S.srtmlie.dtP.s.Goxa.
ctms.tf.n.j.&io.R»i%,cim[.z$,nu.-:.lib,z.
Mtm>cb.amfr 1 o. n,%j.&tonfe $.n.ii<Gjl
isoc;/;ij.8.i4,(ifri,&4lias@(«rnen/apud
GertDsnosirnportatcanttimascalos ,&
ideosi vofutexprimere fcudim mtscu-
linu.appellantid @s«tsjpber ©dj»ers«
(esjeK-dequof«iisoi»/i"*dicerons,nisiali-
ud suadm rrt*tes ia, (ubleila, secundum
qu»maccipid«betvox ©samtHCB- iiS.
€5*«mmMc$civ
Prudtntet saciunc Magnas familt"«,&
Agnatigentiles.&primatfenobilirati»
viri.quod libros generhliacos ©Mlltltti
isidjetconficsant, quibuscontinuafe-
ric originem & siiceessiones samissaram
describi curant. Nam huiusmodilibri,
siin archiuo fatnilix, iu loco honesto,
si apud bonos viros orotti exceptione
maiores custodiantur, G Ipsi defaroilix
libruro pro.fide dignum haotjnt, plene
propter «ntlquitatcm probxnr. tt.*i*%-
Hltbb t. iim-
loading ...